Annet

Oslo kommunes klagenemnd: Et års behandlingstid for dårlig

Oslo kommunes klagenemnd: Et års behandlingstid for dårlig

For den som mener å ha blitt utsatt for en uriktig avgjørelse når det gjelder avslag på søknad om barnehage, kommunal bolig, bostøtte eller startlån – for å nevne noen av saksområdene - må det framstå som særs urimelig å måtte vente opp til et år på å få avgjort sin klagesak.

Klagenemnda for Oslo kommune opplyser at saksbehandlingstiden i gjennomsnitt er om lag 340 dager fra klagen blir registrert innkommet førsteinstansen til klagenemnda har fattet vedtak.  Det er det faglige sekretariatet, dvs. byrådsavdelingene, som bruker omtrent halvparten av tida.  I snitt bruker byrådsavdelingene et halvt år på å forberede en klagesak for nemnda, og i fjor økte saksbehandlingstida betydelig.

Klagenemnda skriver i sin årsberetning at det er «meget bekymret for den lange saksbehandlingstiden» og påpeker at «fra klagers ståsted er det svært utilfredsstillende å måtte vente på en avgjørelse som kan være så inngripen i hverdagen."

Og det er jeg enig i. Klagenemnda og bystyret har flere ganger påtalt den svært lange saksbehandlingstiden, men så går det altså i stedet motsatt vei.  Dette dreier seg om folks rettssikkerhet. Her må Byrådet skjerpe seg!

 


Legg til kommentar