Annet

Kommunalt næringsutviklingsaksjeselskap?

Som ledd i en økt næringspolitisk satsing foreslår Byrådet overfor bystyret at Oslo kommune etablerer et nytt næringsutviklingsselskap. Selskapet skal ha et regionalt og internasjonalt fokus. I første omgang foreslås det at det nye selskapet etableres som et aksjeselskap av Oslo kommune alene, men at eierskapet utvides på sikt for å utvikle og formalisere det regionale samarbeidet. Jeg tror dette er uklokt.
 
Oslo Teknopol er avviklet og kommunen bør bruke sine erfaringer for å unngå at man gjør samme feil på ny. En av forklaringene på hva som gikk galt med Oslo Teknopol er sagt å være at det i for liten grad ble styrt og at eierne /politikerne var for passive. Da framstår det som uheldig å vedta en organisering hvor deler av kommunens virkemiddelapparat blir utskilt og fristilt fra den ordinære virksomheten. Oslo kommune trenger først og fremst å styrke Næringsetaten. Samle virkemidlene i en enhet, framfor å splitte opp.
 
Og ikke minst: AS-ifisering svekker den demokratiske styringen av felleskapets verdier. Når en virksomhet går fra å være politisk, demokratisk forvaltning, til å bli styrt etter aksjelovens og New Public Managements regnskapssystemer - så svekkes samtidig demokratisk politisk makt, styring og kontroll.
 
Dette tror nå jeg, men er mottagelig for andres syn.

Kommentarer   

0 #1 Haakon 27-06-2013 11:22
Vi har sett politisk eierskap og styring. Avdankede politikere og fagforeningsfol k får jobber der og i styrene som takk for lang og tro tjeneste.

Snakk om å forvalte på vegne av folket!
0 #2 Espen Alexandersen 27-06-2013 16:52
Dette hørtes virkelig ut som et flott og prestisjefullt prosjekt! Stillingen som prosjektleder tiltredes øyeblikkelig av undertegnede. Norsk supperåd høres helt klart gammeldags. Bare spader og greip får nye navn tilføres penger og prestisje. I tillit til bypolitikerne takker jeg dypt fra hjertet!
0 #3 Per klausen 01-07-2013 21:23
Dette var et godt forslag fra Byrådet. Som du sikkert kjenner til Ivar har Oslo Kommune hatt mange ulike modeller for næringsutviklin gopp gjennom årene. I mange år var bla Høyre motstandere av en aktiv politikk på området. Ser man på fagbevegelsen I Oslo,s handlingsprogra m for næringsutviklin g fra begynnelsen av 90 tallet er tydeligvis høyresiden nå der vi på venstresida var dengang.Det er gledelig. Aksjeselskaper har vært gode instrumenter for næringsutviklin g i Oslo. AS Verkstedbygg som hjalp hundrevis av saneringsmodne Oslo bedrifter til nye flotte lokaler på seksti, sytti og åttitallet var eiet av Oslo Kommune, Oslo Håndverks og Industriforenin g, Oslo Handelsstandsfo rening Og Oslo Faglige Samorganisasjon . Alle næringsinteress er var representert og det politiske ble utøvet gjennom næringsutvalget og Kontoret for næringslivet i Oslo Kommune. Konsensus var stikkordet og mye ble gjort for mange, både eiere og ansatte. Næringspolitikk er et mangslunget område og bør egne seg best for de som ser langsiktig og er opptatt av brede allianser.

Legg til kommentar