Annet

Biblioteksjef, uten fagkompetanse?

I folkebibliotekloven heter det: "Alle kommuner skal ha fagutdannet biblioteksjef." Jeg skjønner at noen av landets minste kommuner på de ytterste øyer utenfor Lofoten kanskje ikke klarer å oppfylle dette kravet, og derfor er det gitt mulighet for å få dispensasjon: "departementet kan dispensere fra bestemmelsen i denne paragraf og gir nærmere forskrifter om kvalifikasjonskrav og overgangsordninger."

Men at hovedstaden, med et bibliotek på i overkant av 2 millioner besøkende, 2500 arrangement hvert år, med 260 ansatte og 16 filialer, ikke kan og bør oppfylle lovens krav stiller jeg meg undrende til. Særlig med de høye ambisjoner for det nye Deichmanske bibliotek: "Biblioteket er i stor utvikling og omstilling, og Oslo kommune har ambisjoner om å bygge landets mest spennende og innovative kultur- og kunnskapsinstitusjon i Bjørvika."

Jeg skjønner derfor veldig godt at Bibliotekarforbundet reagerer når Byrådet har initiert en utlysning av stillingen som nye Deichman-sjef, uten det krav til fagutdanning loven krever: "Bibliotekarforbundet mener at bibliotekfaglig kompetanse på ledernivå i folkebibliotekene er grunnleggende for å sikre gode bibliotektjenester og – ikke minst – for å legge et godt grunnlag for bibliotekutvikling i tråd med samfunnets behov og brukernes forventninger. Dette mener vi at også må sikres i Oslo kommune."


Kommentarer   

0 #1 Pål M. Lykkja 28-06-2013 10:07
Jeg mener at bibliotekenes strategier om å holde seg til "samle globalt, tilby lokalt" er feil i utgangspunktet. Byrådet og staten ønsker ikke å tilpasse biblioteket til en verden der internett råder. Det er greit, men når de da plutselig ønsker å ansette utradisjonelt så blir det "fremmad i alle retninger". Politikere liker jo å helgardere seg ved å snakke med to tunger. Jeg vil anbefale byrådet å ta en titt på statistikken til Kristian Meisingset www.minervanett.no/.../ og orientere seg etter den internasjonale diskusjonen om biblioteker, som betyr at enveis-kjørte informasjonspro sesser etter analog modell, blir bytta ut med toveiskjørte informasjonspro sesser etter digital og open source modell. Om man ikke finner en bibliotekar som tilfredsstiller kravet til en toveis-modell så bør man vel søke andre steder? Man kan vel ikke ansette noen som ikke har kompetanse til å utføre norges viktigste biblioteksjobb? Må være frustrerende å utdanne bibliotekarar også når politikerne sier "fremad i alle retninger", tåkeprater eller ikke sier noe som helst.
+3 #2 Asgeir Rekkavik 28-06-2013 13:46
Synes dette ble helt på hodet. I mine øyne er det nettopp i de små kommunene hvor folkebiblioteke t har få ansatte, at kravet om fagutdannet biblioteksjef er viktig. I slike kommuner er biblioteksjefst illingen nær bundet til den daglige driften i biblioteket, og kravet om fagutdannet biblioteksjef bidrar til å sikre at den bibliotekfaglig e kompetansen ligger til grunn for det tilbudet kommunen yter.

I de største byene er situasjonen helt annerledes. I Oslo har folkebiblioteke t flere hundre ansatte, hvorav et stort antall har bibliotekfaglig utdanning. Bibliotekarkomp etansen er altså allerede til stede i rikt monn. Biblioteksjefen i Oslo vil ha en ren lederoppgave uten oppgaver knyttet til daglig drift. Da er det lederkompetanse som er det sentrale.
-2 #3 Nils A Raknerud 28-06-2013 21:44
Folk som kan telle penger og alt som lar seg måle, skal inn i alle ledende stillinger, så de kan måle bla helseeffektivit et og kunnskapseffekt ivitet - nå skal vi få biblioteks-buti kk. Og Deichman blir vel like gjerne svømmehall som kontorer og MacDonalds. Fins det ikke vilje til å stoppe dem?
0 #4 Nils A Raknerud 06-07-2013 10:50
Ok. Prøver med et (2) spørsmål, et godt spørsmål tør jeg mene: Hva mener den enkelte bibliotekar? Hva mener (tidligere ABM-utvikling, som nå har forvandlet seg til) ABM Media AS? Og så en presisering: Enig med Rekkaviks første avsnitt, usikker på det andre og minner om at Bibliotekarforb undet sier "også"

Legg til kommentar