Annet

Biblioteksjef, uten fagkompetanse?

I folkebibliotekloven heter det: "Alle kommuner skal ha fagutdannet biblioteksjef." Jeg skjønner at noen av landets minste kommuner på de ytterste øyer utenfor Lofoten kanskje ikke klarer å oppfylle dette kravet, og derfor er det gitt mulighet for å få dispensasjon: "departementet kan dispensere fra bestemmelsen i denne paragraf og gir nærmere forskrifter om kvalifikasjonskrav og overgangsordninger."

Men at hovedstaden, med et bibliotek på i overkant av 2 millioner besøkende, 2500 arrangement hvert år, med 260 ansatte og 16 filialer, ikke kan og bør oppfylle lovens krav stiller jeg meg undrende til. Særlig med de høye ambisjoner for det nye Deichmanske bibliotek: "Biblioteket er i stor utvikling og omstilling, og Oslo kommune har ambisjoner om å bygge landets mest spennende og innovative kultur- og kunnskapsinstitusjon i Bjørvika."

Jeg skjønner derfor veldig godt at Bibliotekarforbundet reagerer når Byrådet har initiert en utlysning av stillingen som nye Deichman-sjef, uten det krav til fagutdanning loven krever: "Bibliotekarforbundet mener at bibliotekfaglig kompetanse på ledernivå i folkebibliotekene er grunnleggende for å sikre gode bibliotektjenester og – ikke minst – for å legge et godt grunnlag for bibliotekutvikling i tråd med samfunnets behov og brukernes forventninger. Dette mener vi at også må sikres i Oslo kommune."