Annet

Oslo: Kommunale lederstillinger på anbud

Oslo: Kommunale lederstillinger på anbud

Er'e mulig, spør jeg? Oslo kommune, under Høyres ledelse, legger vikariater på kommunale lederstillinger ut på anbud:

På Doffin la det kommunale foretaket Undervisningsbygg Oslo KF forleden ut følgende anbudskunngjøring:

"Leder for dokumentasjon- og kundesenter

"Oppdraget har som formål å styrke kapasiteten til seksjonen for dokumentasjon- og kundesenter i den perioden leder for denne seksjonen fungerer som prosjektleder for et internt prosjekt i virksomheten.I denne perioden har Undervisningsbygg behov for en konsulent som skal utføre de oppgaver som vanligvis ligger til seksjonslederstillingen.Oppdraget vil ha en varighet på ca. 18 måneder, med oppstart i september 2013. I utgangspunktet er det behov for 50 % stilling, men dette vil kunne variere i kontraktsperioden."

Hvorvidt kommunen vil vektlegge laveste pris eller beste kvalitet, vites ikke. Men trolig teller vel begge faktorer. Klok personalpolitikk? Neppe. 

Forøvrig samtidig en kommentar til annen anbudsutlysning fra Osloskolen: Det kan være grunn til å minne Høyres skolebyråd Torger Ødegaard om at trenger Osloskolen "skolebehovsfaglig konsulentbistand", så finnes de aller fremste på dette allerede på Oslo kommunes lønningsbudsjett: som ansatte i Oslo-skolen. Hvorfor kjøpe rådyrt en kompetanse man allerede sitter på?