Annet

Særaldersgrenser: Kutt politikernes gull-pensjoner

Særaldersgrenser: Kutt politikernes gull-pensjoner

Jeg synes det er helt legimt at Oslo Høyre foreslår å fjerne alle sær-aldersgrenser i Oslo kommune "slik at arbeidstakere kan stå i jobb så lenge de vil" - for å bruke Høyres egne ord. Dermed tar jeg ikke standpunkt til det materielle innholdet i forslaget. Saken har opplagt andre sider også. Selv synes jeg nok det er vel så viktig å ha fokus på de mange i Oslo kommune som må uføretrygde seg eller motvillig gå av med AFP lenge før aldersgrensen fordi de har så tunge yrker at de ødelegger både rygg og helse forøvrig. Oslo kommune har opplagt forbedringspotensiale både i forhold til å forebygge belastningsskader, men også å sikre alternativt arbeid for den som av helseårsaker trenger dette.

Men det er pussig når Høyres gruppeleder Eirik Lae Solberg "glemmer" de særfordeler og den sær-aldersgrense han selv sitter på, ofte omtalt som "gullpensjon". I oppramsingen over yrkesgrupper som har særskilt aldersgrense "glemmer" han sin egen gruppe: heltidspolitikerne i Rådhuset, som kan gå av med pensjon ved fylte 65 år.

Men vel så viktig: For hvert år Høyres gruppeleder er heltidspolitiker i Oslo Rådhus telles det tilnærmet som 2 år i pensjonsopptjening. Eller for å sitere fra kommunens pensjonsreglement: "16 års pensjonsgivende funksjonstid gir rett til full pensjon i henhold til pensjonsvedtektenes kapittel 5, 6, 7 og 8." Alle andre ansatte i Oslo kommune må jobbe 30 år for å ha rett til full pensjon.

Jeg skulle ønske meg politikere som først og fremst gikk foran og ryddet i egne særfordeler. Jeg ser ingen grunn til at Eirik Lae Solberg og andre heltidspolitikere skal sitte på særs gunstige pensjonsordninger i forhold til førskolelærere, sykepleiere og andre av kommunens ansatte.

Kommentarer   

0 #1 megvel 19-10-2014 19:25
Hva vil denne gullpensjonavta len koste samfunnet? Har noen regnet på dette? Jeg mener nemlig å ha lest ett sted at det omfatter omentrent oljefondet som er omdøpt "pensjonsfondet"

I dag må titusner lide fordi pengene må spares. Det er vanskelig å forstå for en vanlig dødelig.

I følge VG døde 4.700 mennesker av feilbehandling som følge av ressursmangel i 2010. 100 000 ble YTTERLIGERE skadd på sykehus og ca 15 000 av dem blir permanent invalide, noe som sikkert merkes på uførestatestikken?

Bestemora mi døde i fjor sommer på sykehjem fordi hun fikk feil behandling. Jeg hadde ikke sett henne på 27 år og familien maste at nå måtte jeg komme. Men hun var sprek så hun burde levd noen år til. Feil mat resulterte i hurtig død.

Selv har jeg vært misshandlet i sosialsystemet i over 20 år. Jeg fikk omsider innvilget tidsbegrenset uførestønad (sært tiltrengt og lang kamp) for så å miste den året etter uten noen annen forklaring at de ville ha ny legeattest. Legen min hadde sluttet i mellomtiden og jeg makter ikke en runde til. Derfor havnet jeg som kanskje 6000 andre over på sosialstønad. Fristen for regjeringen til å gjøre noe med disse gikk ut i mars. I April gjorde det et hopp på 6000 sosialklienter mot en nedgangstrend, og man forstår ikke hvorfor.. sies det. Jeg er en av dem.

nrk.no/.../...

Hadde det vært opp til meg burde disse avtalene reforhandles. De har ikke gjort jobben sin. To nei til EU og vi er mer med enn storbrittania og Danmark. Nå får også EU overnasjonal økonomisk makt i Norge. I tillegg selges arvesølvet ut i stor stil. Selv Petter Stordalen synes det er helt utrolig å selge huset og plassere pengene i utlandet når vi er full av nettopp penger. For så å måtte leie det tilbake. Taktikk? www.dagbladet.no/.../35796806

mvh

Legg til kommentar