Annet

Særaldersgrenser: Kutt politikernes gull-pensjoner

Særaldersgrenser: Kutt politikernes gull-pensjoner

Jeg synes det er helt legimt at Oslo Høyre foreslår å fjerne alle sær-aldersgrenser i Oslo kommune "slik at arbeidstakere kan stå i jobb så lenge de vil" - for å bruke Høyres egne ord. Dermed tar jeg ikke standpunkt til det materielle innholdet i forslaget. Saken har opplagt andre sider også. Selv synes jeg nok det er vel så viktig å ha fokus på de mange i Oslo kommune som må uføretrygde seg eller motvillig gå av med AFP lenge før aldersgrensen fordi de har så tunge yrker at de ødelegger både rygg og helse forøvrig. Oslo kommune har opplagt forbedringspotensiale både i forhold til å forebygge belastningsskader, men også å sikre alternativt arbeid for den som av helseårsaker trenger dette.

Men det er pussig når Høyres gruppeleder Eirik Lae Solberg "glemmer" de særfordeler og den sær-aldersgrense han selv sitter på, ofte omtalt som "gullpensjon". I oppramsingen over yrkesgrupper som har særskilt aldersgrense "glemmer" han sin egen gruppe: heltidspolitikerne i Rådhuset, som kan gå av med pensjon ved fylte 65 år.

Men vel så viktig: For hvert år Høyres gruppeleder er heltidspolitiker i Oslo Rådhus telles det tilnærmet som 2 år i pensjonsopptjening. Eller for å sitere fra kommunens pensjonsreglement: "16 års pensjonsgivende funksjonstid gir rett til full pensjon i henhold til pensjonsvedtektenes kapittel 5, 6, 7 og 8." Alle andre ansatte i Oslo kommune må jobbe 30 år for å ha rett til full pensjon.

Jeg skulle ønske meg politikere som først og fremst gikk foran og ryddet i egne særfordeler. Jeg ser ingen grunn til at Eirik Lae Solberg og andre heltidspolitikere skal sitte på særs gunstige pensjonsordninger i forhold til førskolelærere, sykepleiere og andre av kommunens ansatte.