Annet

Tøyen-opprustningen: Nå begynner det å skje ting

Tøyen-opprustningen: Når begynner det å skje

En særs viktig konsekvens av at SV løste floken med lokalisering av Munchmuseet var at vi fikk til en omfattende pakke for opprustning i bydel Gamle Oslo, og særlig Tøyen-området:styrking av Tøyen skole, etablering av Vitensenteret, at kommunen skal bidra til at Norsk Teknisk Museum og Veksthus etableres på Tøyen, Finnmarksgata under lokk slik at vi  får et sammenhengende grøntområde av Tøyenparken, nytt badeland, opprustning av Tøyensenteret og Tøyen T-banestasjon og reduksjon i konsentrasjon i kommunale boliger, - for å nevne noe. Og for hele Oslo: betydelig styrking av kultur- og musikkskolen, stans i anbud på enkeltpersoner og en operativ bemanningsavtale for barnehagene.

Jeg merket meg at mange sa: Veldig bra, men vi tror det ikke før vi får se det.

Nå begynner ting å skje. Byrådet har sendt fram den første statusrapport til bystyret. Dette gir nyttig informasjon, og ikke minst: Den gir mulighet for deltakelse for folk som bor på Tøyen og i bydel Gamle Oslo. Den gir mulighet for alle enkeltpersoner og miljøer som har synspunkter og innspill til å bidra. For her er det viktig at de mange gode krefter drar i lag. Derfor: har du synspunkter eller forslag: ta kontakt med oss som i Rådhuset er pådriver for denne saken. Innspill er særs velkomne, for som jeg skrev i sommer: "Gode resultater oppnås bare der man spiller på lag med alle som har innspill enten som beboere, fagfolk eller ansatte. Tøyensatsingen må først og fremst være beboernes eget prosjekt."


Kommentarer   

0 #1 Jarle Vinje 27-08-2013 14:01
Parkområdet rundt Botsfengselet må rustes opp. Det trengs mer belysning i parken og på gangveiene i skulpturparken.
Det må sørges for vann i skulpturparkens basseng. Herlig plaskebaseng for småunger når det er vann i bassenget.
0 #2 Tom G. 28-08-2013 00:31
Dette er dessverre tomme planer frykter jeg. Halv pris på badeland løser ikke Tøyens problemer. Kun en radikal endring av beboersammenset ningen kan løse problemene.

Flytt minst halvparten av de kommunale boligene vekk fra området. Man kan strengt tatt spørre seg - er det riktig at alle Oslos kommunale boliger skal ligge innenfor kommunegrensen? Og ikke spre de ut i stor-Oslo - så man får en bedre miks. Kommuner som Bærum slipper lovlig billig unna. Kanskje en sak for bloggen?
0 #3 Ronny 31-08-2013 12:50
Vi vil ikke ha et teknisk museum midt i Botanisk hage og parkanlegget på Tøyen!!

Legg til kommentar