Annet

Oslo kommunes Windows-valg: Meget uheldig

Oslo kommunes Windows-valg: Meget uheldig

Oslo kommune kjøper inn 3.000 smart-telefoner til bydelenes hjemmetjenester. Men kommunen snubler på startstreken: Fagsystemet Gerica begrenser konkurransen betydelig. Leverandør Tieto har utviklet en tilhørende mobil-app, men bare til smarttelefoner som bruker Microsofts mobile plattform: Windows Phone 8.  Og dermed er kommunen låst i sitt kjøp av nærmere 3.000 smart-telefoner. Smart? Neppe. – Det er selvsagt MEGET uheldig når kommunens fagsystem krever Windows Phone som mobil enhet. Dette strider mot de mest grunnleggende føringene fra Fornyingsdepartementet (FAD) og Direktoratet for Forvaltning og IKT (Difi) rundt bruk av åpne standarder i offentlig sektor, skriver Christer Gundersen i Friprogsenteret til digi.no.

Oslo bystyrepolitiker Ivar Johansen (SV) sa fredag at kommunene ikke har vært særlig våkne når de valgte fagsystem, som låser dem til én plattform.  Han sendte utfordringen videre til KommIT, samordningsorganet for kommunesektoren når det gjelder IKT- spørsmål, som ble etablert i fjor. Kommune-Norges samordningsorgan svarer:

– Det er jo nettopp derfor KommIT er dannet, for blant annet å ta frem en arkitektur som våre medlemmer kan stille krav til leverandørene de må forholde seg til. I arkitekturen vil åpne standarder være en absolutt, skriver KommIT-sjef Kirsti Kierulf i en kommentar til digi.no.


Kommentarer   

0 #1 Haakon 17-09-2013 10:11
Oppsiktsvekkend e at du er mer opptatt av å ha flere tilbydere enn kvaliteten på det som leveres, Ivar.

Kommer du til å innta den holdningen i flere sammenhenger?
0 #2 Ivar J 17-09-2013 11:27
Haakon: Å stille krav om åpne standarder er til det beste både når det gjelder pris og kvalitet. Det er jo nettopp det som er underliggende i det syn KS legger til grunn i oppslaget over.
-1 #3 Haakon 17-09-2013 12:19
Jeg tror det man må legge mest vekt på er om systemet virker og tilfredsstiller behovet til brukerne.

At det bare er et system i dag til Windows 8 betyr ikke at det alltid kommer til å være slik.

Jeg vil heller være skeptisk til åpne systemer der man ikke har den samme support, sikkerhet, fremtidsutsikte r, kontakter, forhandlingsmul igheter osv.
0 #4 Antistatic 02-10-2013 10:41
Denne Ivar Johansen kan ikke være særlig våken! Dersom Oslo kommune skulle installert tilsvarende software på Android-telefon er, som er så åpne og har så ekstremt dårlig sikkerhet, så kunne dette medført et sikkerhetsprobl em for personinformasj on på avveie. Han bør heller være meget fornøyd med avgjørelsen! Windows Phone er 100 ganger sikrere enn Android!

Legg til kommentar