Annet

Grov sosial dumping, men premieres med nye oppdrag fra Oslo kommune

Grov sosial dumping, men premieres med nye oppdrag fra Oslo kommune

Ås tømrer- og malerservice underbetaler sine ansatte, og skylder trolig mange av dem titusenvis av kroner. Likevel får firmaet stadig oppdrag for det offentlige og Oslo kommune.

Skoler og brannstasjoner i Oslo er blitt malt og reparert av Ås tømrer- og malerservice. Det kan foregå fordi de store snekker- og malerfirmaene, som har løpende oppdrag og avtaler med stat og kommune, bruker Ås tømrer- og malerservice som underleverandør.

I disse dager rehabiliteres kommunale Kastellet Brannstasjonen i Oslo av litauiske arbeidere fra Ås tømrer- og malerservice. Firmaet er underleverandør for Malermester Harald Askautrud AS, som gjennom en årrekke har hatt oppdrag for Oslo kommune.

I 2010 ble Malermester Harald Askautrud involvert i en sosial dumping-sak med de samme aktørene som driver Ås tømrer- og malerservice, Frank Remi Wang og Arvydas Danilevicius. Oslo bygningsarbeiderforening påberopte solidaransvar. Hovedentreprenør Askautrud ble stilt ansvarlig fordi underentreprenøren, enkeltmannsforetaket Bygg og Bo Danilevicius, ikke ville betale ut lønn som ansatte hadde krav på etter å ha malt Oslo kommunes skolebygg. Kravet kom fra to litauere som hadde fått henholdsvis 4,50 kroner og null kroner timen utbetalt etter mange ukers arbeid. Saken endte med at de to fikk utbetalt 60-70.000 kroner, skriver Aftenposten.

På tross av at Malermester Harald Askautrud igjen og igjen blir tatt for sosial dumping premieres han med nye oppdrag fra Oslo kommune. Jeg ber Byrådet overfor bystyrets finanskomite forklare hvordan sånt kan skje, og om Byrådet vil akseptere at dette fortsetter.


Kommentarer   

0 #1 Brit Fredriksen 17-09-2013 07:19
Leste i går at ca 450.000 ikke har stemmerett i Norge. Det er vel riktig kanskje. Eks her er det ut og inn for arbeidere i korte periode, men de jobber for elendig lønn og norsk kunnskapene er antagelig mangelfulle. De tar jobbene som vi ikke vil ha. Likevel er det tankekors at opp mot 10% ikke har stemmerett, men likvel skal utnyttes av griske arbeidsgivere. Det innbefatter også husholdninger som betaler svart til dagmamma, renholder, vedlikehold av hus etc.
0 #2 Kristin Brandt 17-09-2013 11:09
Det er bra at du står på mot sosial dumping!
Oslo Håndverks- og Industriforenin g arbeider for en seriøs byggenæring. For å opprettholde god kompetanse og unngå underentreprenø rer med få eller ingen ansatte, jobber vi mot myndighetene om et tillegg i lærlingeklausul en: Lærlinger i alle ledd på byggeplassen!
0 #3 Per Bjørn Eriksen 17-09-2013 12:52
Dette er nok et eksempel på sosial dumping.....og her går dessverre ikke det offentlige foran som et godt eksempel, men snarere prøver å sno seg unna som best de kan. Utrolig negativt.
0 #4 Arvid Søgaard 18-09-2013 10:28
Vi er inne på det vi alltid har snakket om, kun pris er interessant. Om bedriften har lærlinger eller følger lover og regler virker dessverre uinteressant for de fleste offentlige innkjøpere. Så kan man jo toe sine hender i ettertid og beklage. Går det dårlig så skylder vi alltid på ”rutinene”. Standardsvaret er ” vi skal se på rutinene våre”. Mao ingen blir ”kjent skyldig” og å snakke om interne rutiner er ufarlig.

Fortsatt lykke til med kampen om sosial dumping og de utfordringene som kommer i kjølevannet av det. Personlig tror jeg vi har tapt den kampen også, og om noen år er nok dessverre mye av den norske fagopplæringen også historie. Samme vei går det nok også med våre stolte tradisjonsbærer e. Det blir vanskeligere og vanskeligere å konkurrere mor disse bedriftene. De følger aldri reglene i næringslivet, misbruker mennesker, skyr alt innen HMS og skylder i tillegg både lønn og avgifter til tidligere ansatte og den norske stat.

Med vennlig hilsen

Arvid Søgaard

daglig leder

Byggmesterforbundet Oslo. www.bfoslo.no

Legg til kommentar