Annet

Lindeberg-rapporten: Bystyret legger selv ut rapporten på nett

Lindeberg-rapporten: Bystyret legger selv ut rapporten på nett

Det går framover:

I forrige uke vedtok forretningsutvalget, med ordføreren i spissen: "Forretningsutvalget ba videre sekretariatet innhente kommuneadvokatens vurdering av om Ivar Johansen (SV) har gjort seg skyldig i å ha brutt lovbestemt taushetsplikt ved sin publisering av kommunerevisjonens rapport på sin blogg."

Og nå har faktisk bystyret publisert den samme rapporten på sine egne nettsider. Og den kløktige leser vil kunne se at bystyrets offentliggjorte versjon har mindre sladding - og offentliggjør mer -enn den versjon jeg la ut.

Og for den som er i tvil: Jeg har selv jobbet fram vedtak i finanskomiteen som til slutt har gitt dette resultatet. Åpenhet i Oslo kommune kommer slett ikke av seg sjøl.

Legg til kommentar