Annet

Anbud: Kommunen bør stille krav til språkkunnskaper

Anbud: Kommunen bør stille krav til språkkunnskaper

Med mange utenlandske arbeidstakere og virksomheter i bygge- og anleggsbransjen kan mangel på kommunikasjon på arbeidsplassen utgjøre en betydelig sikkerhetsrisiko. Mange utenlandske arbeidstakere behersker ikke norsk, og arbeidstakere fra ulike land behersker ikke hverandres språk og kjenner ikke hverandres kulturer.

Her går nå Veidekke foran, og jeg mener at Oslo kommune som en betydelig innkjøper på feltet bør følge etter. Veidekke Entreprenør tar nå inn følgende i kontraktene med underentreprenører og prekvalifiserte bemanningsselskaper:

Underentreprenører:  "TUE / UE skal dokumentere at bedriften har et prosjekttilpasset opplegg for språk og kommunikasjon som omfatter både ansatte og innleide, og hvor de lovkrav og retningslinjer som fremgår i Arbeidstilsynets publikasjon "Forstår du hva jeg sier" er fulgt (www.arbeidstilsynet.no)."

Bemanningsselskaper: "De innleide skal forstå og kunne gjøre seg forstått på norsk, svensk eller dansk. Nødvendige unntak fra dette kan kun gjøres etter skriftlig avtale med det enkelte prosjekt. Unntak bør unngås.

Med "den innleide skal forstå og gjøre seg forstått..." mener Veidekke at vedkommende skal kunne forstå hovedinnholdet i klar, standard tale om typiske arbeids- og fagrelaterte emner, samt uforberedt kunne gi en enkel fremstilling av hendelser på jobb, arbeidserfaringer og planer for arbeidet fremover.

Bemanningsselskapet har ansvaret for eventuell nødvendig språkopplæring av personell i forkant av utleie til Veidekke.

Bemanningsselskapet skal sørge for at personell som leies ut til Veidekke har tilstrekkelig kunnskap om og opplæring i bruk av verneutstyr, sikkerhetsinstrukser, varselskilt mv."

Jeg har bedt byrådet besvare følgende overfor bystyret: Har Oslo kommune i sine standardkontrakter formuleringer som fanger opp dette? Hvis nei, vil byrådet endre kontraktene i den retning Veidekke har innført?