Annet

Fjordbyen må gi adgang til fjorden

Fjordbyen må gi adgang til fjorden

Jeg får støtte på lederplass i Aftenposten i dag:

"Krangelen om bading eller ikke bading fra noen meter med brygge i et fasjonabelt boligstrøk kan fortone seg som en filleting. Men da bystyret behandlet utbyggingen av Tjuvholmen, het det, ifølge bystyrepolitiker Ivar Johansen (SV), at «bydelen skal være tilgjengelig og åpen for allmennheten til alle døgnets tider». Johansen har bedt byrådet om en skriftlig redegjørelse for saken. Det er en henvendelse som bør tas på alvor.

Rettsviter Marianne Reusch har her i avisen påpekt at friluftsloven ikke er laget med tanke på tettbygde strøk. Og hvis allemannsretten skal vike, må kommunen bruke planbestemmelser, politivedtekter eller lokal forskrift. Derfor er det viktig at Byrådet viser at de tar byutvikling på alvor. Om et privat selskap får regulere allmenn ferdsel langs Oslos sjøside, gir det signal til andre om at det er helt greit å ta saken i egne hender.

At det på Tjuvholmen handler om rikingene mot røkla, er en helt annen sak. Viktigere er det at utviklingen av Fjord­byen er basert på stor offentlig ressursinnsats. Det har gitt grunnlaget for boligbygging i vannkanten. Sluttresultatet kan ikke bli at arealer som er utviklet med offentlig støtte reserveres for private," skriver Aftenposten blant annet på lederplass i dag.