Annet

Vi vil ha vann i fontenene!

Vi vil ha vann i fontenene!

Som f.eks. Ørnulf Basts fontene "Solen og jorden" ved Oslo S.

Fontenen er utført i 1936, i stein og bronse. Den var opprinnelig planlagt for Jernbanetorget, men på grunn av krigen og senere reguleringsplaner ble oppsettingen utsatt. Den er bekostet av Den norske amerikalinje, kommunale midler og legatene for Oslo bys forskjønnelse. Nåværende plassering på Christian Frederiks plass (plassen på sjøsiden ved Oslo S), ble vedtatt i 1979 og gjennomført i 1986.

Fontenen er nå uten vann, og etter størrelsen på buskene i bassenget å dømme må det ha stått slik i flere år. Det må være særs uheldig at de tiltreisende via Oslo S skal møtes av et slikt praktfullt monument som forfaller. Jeg har derfor bedt byrådet besvare disse to spørsmål overfor bystyret:

1. Hvorfor er denne situasjonen oppstått?

2. Hva vil byrådet gjøre for å endre situasjonen?


Kommentarer   

+1 #1 Tom Dyring 27-10-2014 22:12
Hei Ivar johansen.

Jeg snublet over denne meldingen over skuldra til min kone som er billedkunstner. Flott at du tar opp dette med Solen & jorden. Jeg er selv landskapsarkite kt og var i sin tid seksjonssjef i prosjekteringsa vdelingen i daværende Park og Idrettsvesenet. En gang tidlig i 80-åra fikk vi i oppdrag å oppsøke en adresse i Enebakk der monumentet ”solen & jorden” visstnok lå lagret i en muggen, mosegrodd kjeller der det hadde ligget fra før krigen … selvfølgelig i sine enkelte deler. Vi transporterte hele herligheten til en tom hall på Akers Mek som da var i ferd med å flytte / legge ned, vasket bort mose og alger og forsøkte å sette delene sammen på riktig måte. Det fantes ingen tegninger eller monteringsanvis ning på hvordan delene skulle passe sammen og dette var en krevende øvelse. Etter at prøvemonteringe n var avsluttet ble de enkelte delene merket for senere montasje.

Vi arbeidet på den tiden med en plan for ombygging av Chr. Fredriks Plass som da var en diger, ødslig asfaltert plass og la monumentet inn i denne planen. Monumentet ble reist sammen med ombygging av Chr. Fredriks Plass. Dette er antakelig fremdeles i første halvdel av 80-åra. ”Solen og Jorden” er et fantastikk monument som kastet glans over plassen i mange år.

Nå har oslo Kommune aldri vært særlig bra på å holde ting ved like, og så vidt jeg vet gikk pumpesystemene til monumentet i stykker uten at disse ble reparert. Det er visstnok også lekkasjer involvert. Jeg har grått mine bitre tårer over forfallet som brer seg på plassen, ikke engang spirende bjørkeskog i bassengbunnen er det noen som gidder å fjerne. En ting er hva tilreisende turister tror om oss, en annen er hvordan vi lar viktig kultur forfalle uten å løfte en finger. Hyggelig at det er fler enn meg som sjokkeres over dette. Kan du få fart i denne diskusjonen så har du gjort en flott jobb.
+1 #2 Lily Vikki 30-10-2014 14:20
Dessverre har ikke fontenen vært i drift på flere år. Det er en flott fontene som Kulturetaten ønsker å prioritere istandsettelsen av. Kulturetaten forvalter de kunstneriske elementene i fontenen og per dags dato er det Vann og avløpsetaten som har ansvaret for driften av fontenen og det vanntekniske. Dette ansvaret ble overtatt etter Bymiljøetaten i 2013.

Det er svært uheldig at det ikke er vann i fontenen. Årsaken er at det er omfattende lekkasjer som det er kostbart å utbedre, og det er foreløpig usikkert om fontenen må flyttes grunnet nye reguleringsplan er for området. Vi venter på beskjed om fontenens videre skjebne, men fra Kulturetatens side er det et sterkt ønske å bevare fontenen der den er i dag.

Litt historikk:

Selv om fontenen først ble satt opp i 1986, har den en historie som går mye lenger tilbake i tid; I 1919 avsatte Amerikalinjen A/S kr. 50 000,- til Jernbanetorgets forskjønnelse. Ørnulf Bast vant en utlyst konkurranse i 1923 med utkastet til ”Solen og jorden”, som ble tildelt utførelsen. Steinene var ferdig hugget i 1941 (84 blokker på til sammen ca.160 tonn), og gipsmodeller til figurene ble avsluttet like før Bast døde i 1974.

Den opprinnelig utpekte plassen for fontene var foran Jernbanetorget i akse med Karl Johans gate. Men på grunn av stadige utsettelser, som krigen og skiftende reguleringsplan er for Jernbanetorget, var det til slutt ikke lenger mulig å plassere den der. I 1978 blir Christian Fredriks plass godkjent som ny plassering, og ekstra bevilgninger til montering skaffet (blant annet fra legatene til byens forskjønnelse og Creditbankens jubileumsgave til byens forskjønnelse). Det bør også nevnes at montering av fontenen ble prioritert framfor reising av Vigelands ”Slekten” i Vigelandsparken , som først kom opp i 1988. Fontenen har en tilknytting til fjorden, da den er et monument over utvandringen.

Lily Vikki
Skulpturkonservator NKF-N, Kunst i Oslo
Kulturetaten
Oslo kommune
0 #3 Lars Tømmerbakke 08-09-2021 21:52
Jeg forsøker å blåse liv i denne gamle dialogen. Jeg har gått forbi denne skulpturen og ser nå at det ble avsatt midler fra kommunalt budsjettpost "bilfri by" på kr. 10 mill. for å istandsette skulpturanlegge t. Jeg er usikker på om vannet nå fungerer som det skal. Men jeg ser at det er satt på "pigger" på hodet og skuldre på skulpturene. Jeg forstår at dette er for å hindre fugler i å sitte der og skite ned skulpturene, men det ser ikke bra ut. Det er jo en slags hærverk på en skulptur slik dette er utført.

Legg til kommentar