Annet

Ørnulf Bast-fontenen ved Oslo S: Byrådet vurderer

Det sittende byråd lar kommunens kunst i det offentlige rom forfalle, og det blir rådyrt å reparere skaden: som Ørnulf Bast-fontenen ved Oslo S.

På spørsmål fra meg skriver byrådet i en orientering til bystyret:

"Området på vestsiden av Oslo S er i en omreguleringsprosess. I en tidligere fase av planprosessen har det ligget inne et forslag om ikke å videreføre Solen og Jorden. Dette forslaget ble påklaget. Et tredje planforslag er under arbeid i ROM Eiendom og ventes ferdigstilt innen kort tid. Dersom forslaget om ikke å videreføre fontenen på Christian Frederiks plass, blir stående vil fontenen bli vurdert flyttet.

Fontenen slik den står i dag er i meget dårlig teknisk stand. Teknisk rom er fylt med sjøvann og det forventes at alt teknisk utstyr må skiftes. Fontenen vil sannsynligvis måtte totalrenoveres. En totalrenovering av fontenen der den står er vurdert å ville koste i størrelsesorden 10 - 20 mill. Ytterligere kostnader påløper om fontenen skal flyttes.

Bakgrunnen for at det ikke er igangsatt arbeider med fontenen er den pågående reguleringssaken. En renovering nå vurderes ikke hensiktsmessig fordi kostnadene er omfattende og fontenens plassering er usikker."

Foranlediget av dette ber jeg byrådet gi bystyret en oversikt over alle skulpturer, statuer og fontener i det offentlige rom som kommunen har ansvar for, den tekniske standarden for disse, i hvilken grad det foreligger restaurerings/akkumulert vedlikeholdsbehov og: når dette planlegges utført.

Legg til kommentar