Annet

Salg av Hauskvartalet: Byrådet hemmeligholder, jeg offentliggjør

Salg av Hauskvartalet: Byrådet hemmeligholder, jeg offentliggjør

Firmaet Urbanium AS har inngått kontrakt med Oslo kommune om kjøp av 4 eiendommer i Hauskvartalet.

Men byrådet praktiserer - som alltid - maksimalt hemmelighold og har skriftlig overfor bystyret gitt beskjed om at hvem som har fått tilslaget foreløpig er hemmelig. Men jeg sitter på kontrakten, og korrespondanse rundt dette. Jeg kan ikke se annen grunn til hemmelighold enn at saken er politisk følsom, og at byråden vil ha full regi på offentliggjøring.

Men saken har betydelig offentlig interesse, og jeg offentliggjør derfor kontrakten. Jeg merker meg kontraktens formuleringer på det jeg skrev om på søndag: det 5-årige manglende vedlikehold fra kommunens side av det verneverdige Hausmannsgate 42. Det heter i kontrakten: "Innvendig er bygningen fullstendig nedslitt og sterkt angrepet av sopp og råte." Selv om Urbanium AS vil legge 30 millioner på bordet for de 4 eiendommene - en særs god pris i et sentrumsnært område - er det opplagt at tilstanden for den ene gården har trukket prisen ned.

Jeg offentliggjør også brev fra advokatfirmaet Bing Hodneland til kommunen, også det "unntatt offentlighet." Det er interessant å lese det de beskriver på hvordan de ønsker å ivareta medvirkningsprosessen. De skriver blant annet: "Det framgår av salgsprosjektet at Hausmannsgate 40 er okkupert og derved bebodd av personer uten leiekontrakt. Basert på opplysninger i et intervju med en av beboerne antar Urbanium at omtrent 30 personer bor i bygningen. Fremfor å søke konfrontasjon, vil Urbanium invitere også disse til å delta i medvirkningsprosessen."

Byrådet skal nå fremme sak for bystyret, men jeg ser ingen grunn til at kommunen skal selge disse eiendommene. Jeg tar gjerne i mot innspill i den sammenheng. F.eks. informasjon om og andres erfaringer med firmaet. Googl-ing gir ikke gode følelser.