Annet

Grønlandsleiret 28: Kommunalt hus tomt, på 7. året

Grønlandsleiret 28: Kommunalt hus tomt, for 7. året

Elendig forvaltning av fellesskapets verdier.

Det gamle trehuset i Grønlandsleiret 28 har tidligere vært i bruk både som ungdomshus og som treffsted for innvandrerorganisasjoner. Nå har det stått tomt i over syv år – uten å være i bruk av eieren (Oslo kommune). Kommunen har latt huset forfalle. Jeg skrev om bygget her på bloggen min for 5 år siden, og konkluderte med "for øyeblikket finnes det ingen konkrete resultater eller realistiske planer som vil forandre denne situasjonen i nær framtid."

5 år senere har ingenting skjedd. Byantikvaren i Oslo opplyser: "Grønlandsleiret 28 står på Gul liste med status kommunalt listeført. Det betyr at Byantikvaren skal uttale seg i byggesaker/fasadeendring. Selv om kommunalt listeført er den lavest graden av vern, betyr det ikke at huset er uten vern, tvert i mot. Byantikvaren følger med. Du kan lese mer om Gul liste her."

Igjen; et av mange eksempler på at det politiske flertall i Oslo bystyre er ute av stand til å forvalte fellesskapets verdier. Det sittende byråd trenger opplagt avløsning.


Kommentarer   

+1 #11 Gudmund Kollung Selvåg 16-10-2015 22:24
Dette er ein del av arbeidsfolks historie i Oslo, ein kan ikkje vente at blårussen skal ha interesse av dette, så får vi håpe at det nye byrådet set meir pris på arbeidsfolk si historie. Huset som sannsynlegvis blei bygd før 1814 og slik er over 200 år gamalt, har vore heim blant anna til kona til Marcus Thrane og då mormor mi flytta frå Piperviken til Grønlandsleiret 1 omlag 1900 var der avholdskafe i huset, eit hus med mykje arbeiderklasseh istorie står i fare for å forsvinna.

Legg til kommentar