Annet

Hauskvartalet: Ap, MDG og SV spør byrådet

Hauskvartalet: Ap, MDG og SV spør byrådet

Har sendt fram 10 spørsmål byrådet skriftlig skal besvare overfor bystyret.

Jeg er opptatt av at Oslo kommune griper sjansen til å etablere et byøkologisk kulturkvartal, i kombinasjon med boliger i Hauskvartalet, og at det – som en del av dette-  blir etablert en ideell boligstiftelse.

Dette har jeg tidligere blogget mye om, sist for noen uker siden.

Sammen med MDGs Harald Nissen og Aps Victoria Marie Evensen har jeg sendt fram 10 spørsmål vi fra bystyresiden ønsker svar på som en del av bystyrebehandelingen.

To av spørsmålene er f.eks. :

- Hva er juridisk bindende og hva er ikke juridisk bindende? Dette ønskes belyst ut fra at noen av intensjonene i reguleringsplan S-4387 ikke er juridisk bindene, slik som for eksempel høydebegrensningene, bevaringsreguleringen og de tekniske kravene i reguleringen. Hva skal i så fall til for at bystyrets intensjoner også kan realiseres på de juridisk ikke bindende delene?

-Valg av profil, høystandardboliger eller lavkostboliger, har stor betydning for målgruppe, innhold og realisering av prosjektet. Med foreliggende salgsforslag: Hvordan vil kommunen følge opp og hvilke signaler har kjøper gitt?

Les alle spørsmålene under «les mer.»

 

Dette er spørsmålene som er sendt fram til byrådet:

1. Hvilke muligheter for å realisere et byøkologisk kulturkvartal vil et salg åpne for?

2. Hva er juridisk bindende og hva er ikke juridisk bindende? Dette ønskes belyst ut fra at noen av intensjonene i reguleringsplan S-4387 ikke er juridisk bindene, slik som for eksempel høydebegrensningene, bevaringsreguleringen og de tekniske kravene i reguleringen. Hva skal i så fall til for at bystyrets intensjoner også kan realiseres på de juridisk ikke bindende delene?

3. Valg av profil, høystandardboliger eller lavkostboliger, har stor betydning for målgruppe, innhold og realisering av prosjektet. Med foreliggende salgsforslag: Hvordan vil kommunen følge opp og hvilke signaler har kjøper gitt?

4. Kulturhuset Hausmania og Samvirket Vestbredden Vel mener kostnadene salget begrunnes med ikke er i samsvar med reelle planer og kostnader. Det bes derfor om en nærmere utdypning av de beregninger som foreligger om kostnader til rehabilitering.

5. I byrådserklæringen står det følgende: «Byrådet vil utrede muligheten for å bygge og etablere ikke-kommersielle utleieboliger.» I hvilken grad ser man for seg å legge til rette for dette i videre utvikling av Hausmannsgate 42 og Brenneriveien 1 og kan det være aktuelt å trekke inn andre aktører som for eksempel Husbanken? I den sammenheng ville det vært interessant å få en vurdering av hvordan man kan se for seg en rolle for Husbanken ut fra de faglige innspillene de allerede har kommet med i tilknytning til Hausmannskvartalet som sosialt og bærekraftig prosjekt. Dette handlingsrommet er det interessant å få belyst uansett om det er snakk om en privat eller offentlig utviklere.

6. I reguleringsplanen forutsettes det at utviklingen av det byøkologiske kulturkvartalet skal være «basert på LA21-prinsipper med stor grad av brukermedvirkning.» I Byøkologisk program 2011-2026» for Oslo kommune står det som delmål 7.1 at «Oslo skal arbeide for et bedre miljø og redusert økologisk fotavtrykk i samarbeid med staten, frivillige organisasjoner og næringslivet.»

Hvordan ser man for seg at Oslo kommune, nye eiere, kulturaktørene i Hausmania og beboerne i Hausmannsgate 40 sammen skal kunne utvikle dette området etter LA-21 prinsipper?

7. Byråden bes gi finanskomiteen en vurdering av den oppnådde pris, eksemplifisert med oppnådde salgspriser for tilsvarende eiendommer/tomter i denne del av byen.

8. Sirkustomta inngår som en viktig brikke i å få realisert den helhetlige planen for det byøkologiske prosjektet i Hausmannskvartalet og kulturaksen langs Akerselva. Hvilke signaler har budgiver gitt om utvikling av Sirkustomta til kulturformål og hvordan sees dette i sammenheng med kulturaktiviteten i området i dag? Hvordan kan man realisere byrådets ønske om å etablere Vega scene på denne tomta innenfor økonomisk bærekraftige rammer?

9. Det hadde vært ønskelig med en vurdering av nåværende beboeres rettigheter ut fra det faktum at flere av beboerne har bodd der siden 2008. I tillegg vil det være interessant å få informasjon om prosessen rundt forhandlinger mellom beboerne og Oslo kommune v/EBY om å få på plass en langtids leiekontrakt.

10. Hvilke gode eksempler mener byråden det er naturlig å skjele til i videre jobbing med å utvikle kvartalet?

 

Kommentarer   

+1 #1 Anita Hillestad 08-01-2016 14:11
Bra, uten Hauskvartalet blir Oslo som et tomt glansbilde uten innhold. Vis at dere mener det nå! Oslo trenger et byøkologisk kvartal -som jo er underveis ved hjelp av beboere og kulturarbeidere sammen med arkitektene. Vi trenger Hausmansgate 40, som den er. Dette er unikt og viktig for å kunne kalle oss en storby!
#2 Barbro Eide 08-01-2016 15:55
Bra dere tar tak i dette Ivar.
Jeg blir så oppgitt over det litt gammelgodseiers keforretningsma nnssynet som herjer i Oslo fortsatt;
Alt som lukter av nyskaping, ungdomsfriskhet , kreativitet, alternativisme og tidsånd, er "slitsomt, oppsternasig, ungdommelige tåpeligheter og annet "latterlig".
De har visst ikke innsett at hvis de skal få noen nye ideer og inspirasjon til pengeprosjekten e sine må det ekte kreativitet og avantgarde inn i bildet, og det kommer ikke fra onker Skrue... det kommer ofte fra levende miljøer som orker å være levende til tross for at det har en pris å velge å holde liv i sjela si framfor å gi etter for presset til å ta på seg den tildelte rollen som arbeider &forbruker i dagens klima...
Når skal Thon & co modne nok til å få innsikt i disse tingene? Når skal de skjønne at det ligger store ressurser i folk som bevisst velger å lukte på livet framfor å velte seg i luksus?
De er så dumme at jeg er redd de aldri vil få denne innsikten.
#3 Alexis Podgorny 08-01-2016 16:28
Bra! Spent på svarene. Når kommer de?
Kvartalet trenger sårt en positiv utvikling nå. Jeg mener det er viktig for Oslo at det som Hausmania og Vestbredden hver for seg, men også sammen har utviklet i kvartalet støttes opp. Helt enig med Anita at et Oslo uten dette tilbudet blir en fattigere by. Da har vi, folk, ikke råd til å miste kontrollen og lempe hele ansvaret over til noen kommersielle aktører.

You have no rights to post comments