Annet

Byrådet om Dikemark-eiendommene: Vi avventer

Byrådet om Dikemark-eiendommene: Vi avventer

Oslo kommune sitter med betydelig eiendom på Dikemark i Asker. Jeg er opptatt av at kommunen bevisst forvalter eiendom på en ordentlig måte og har bedt byrådet orientere bystyret om hva som skjer/bør skje med disse eiendommer både på kort og lang sikt. I notat til bystyret skriver byrådet blant annet;

"Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) har gjennom flere år arbeidet systematisk med vedlikehold og oppgradering av eiendomsporteføljen på Dikemark. Av større tiltak nevnes blant annet fasaderehabilitering og brannsikring av Slottsberget 59-69 (større boligblokk), antikvarisk restaurering av verneverdige bygg (Pumpehuset og Potetkjelleren i Verkensveien 16), hel eller delvis rehabilitering av boliger i Slottsberget 75, 77 og 79, brannsikkerhetstiltak (Søndre Borgen 18), delvis utskifting og reparasjoner av tak (låven på Verkensveien 16).

EBY har også hatt fokus på ENØK tiltak på boligene, herunder utskiftning av gamle vinduer, etterisolering av vegger og loft, samt overgang til miljøvennlige fyringsløsninger.I tillegg har EBY i samarbeid med Asker kommune og OUS fremført nye vann- og avløpsledninger til hele Dikemarkområdet.

Hva er kommunens planer for Dikemark-området på kort og lang sikt? Etter EBYs vurdering, er det lagt inn et altfor lavt utviklingspotensial i området samtidig som utbyggingstakten er lav. EBY har derfor orienterte Asker kommune om at Oslo kommune velger å avvente utviklingen i planperioden og ikke delta aktivt, men vil konsentrere sin virksomhet på Dikemark om forvaltning og utleie. Som grunneier vil imidlertid Oslo kommune holde seg orientert om utviklingen, og vil løpende vurdere om det i løpet av planperioden er forhold som gjør det aktuelt å ta mer aktivt del i utviklingsarbeidet. Med henvisning til det ovennevnte mener jeg at det på nåværende tidspunkt er riktigere at Oslo kommune konsentrerer sine ressurser og sitt utviklingsarbeid om utfordringene i Oslo og avventer utviklingen på Dikemark, " skriver Byrådet blant i et notat til bystyrets finanskomite.

Les hele notatet nedenfor. Hva tenker folk om dette? Kom gjerne med innspill, for vi snakker her om "folkets eiendom."

Kommentarer   

0 #1 Unni Løkken 30-09-2016 18:40
Jeg har et helt keramikkverkste d stående på lager på Jessheim og av symbolsk verdi så kunne jeg så blidt leie et lokale på Dikemark da jeg og er interessert i sosialpolitikk og psykiatri og kan betale kr 5000 pm så kan byrådet avse noen km2 til meg der så hadde jeg blitt blid for å få til et kreativt miljø der for også Askers sivilbefolkning :-)

Legg til kommentar