Annet

Bo på Tøyen i ti år til, - og ti år etter det igjen

Bo på Tøyen i ti år til, - og ti år etter det igjen

Finanskomiteen og bystyret har til behandling et privat forslag fra gruppelederne i Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti om at Hagegata 30 skal selges til Studentsamskipnaden, i tråd med bystyrets tidligere vedtak.

Men samtidig skjer det spennende, lokalinitierte, ting på Tøyen. Som gruppa Nedenfra skriver: «Det er et økende misforhold mellom lokale forutsetninger og muligheter på boligmarkedet. Dette kan føre til at den be­folkningen som bor på Tøyen, blir presset ut av området på grunn av boligprisene. En utvikling vi allerede ser er i gang.

Langsiktig og stabil tilgang til bolig oppleves som vanskelig for mange på Tøyen i dag. Det er derfor nødvendig med strategier for at de som bor her i dag, skal kunne fortsette å bo her. Dersom vi ikke får til dette risikerer vi at folka som bor her, ikke blir løftet med området, men ut av det.»

Områdeløft har en målsetning om en nedenfra-og-opp stedsutvikling i tråd med innbyggernes behov og ønsker. Den lokalinitierte aktiviteten ‘Bo på Tøyen - ti år til’ søkte å bidra til denne målsetningen. Nå foreligger en rapport som viser hva de gjorde og som kan leses som et innspill i videre samtale om utviklingen på Tøyen.

Samtidig har bydelsutvalg Gamle Oslo i sitt siste møte dette enstemmige vedtaket: "BU ber om at bystyrevedak om Hagegata 30 på Tøyen torg omgjøres slik at bygget kan bli en pilot for nye innovative boformer som svarer til bydelens behov for et variert boligtilbud. BU har bestilt en studie om ulike boformer som vil kunne bli aktuelle som pilot på Tøyen og andre steder i Bydel Gamle Oslo. Denne vil behandles i BU ved ferdigstillelse."

Det kan være all grunn til å være positiv til dette initiativet, og jeg har bedt byrådet skriftlig overfor bystyrets finanskomite svare på hvordan byrådet vurderer bydelsutvalgets vedtak.


Kommentarer   

+1 #1 Anne 04-03-2017 14:41
Er det ikke det6 dem kaller Gentrifisering? Dette har forgått i Gamle Oslo i flere år, Vålerenga, Gamlebyen, Etterstad og Kampen har blitt så dyrt at folk som har bodd her i mange år, og ønsker å bli boende (som meg sjøl), sliter. Jeg mener at dette ødelegger bydelen, det tar bort sjela til denne delen av byen. Tenker på idretten og den iboende kjærligheten til bydelen. Vi merker det på hockeykampene på Jordal, det er ikke den samme energien og kjærligheten der som det pleide å være. Jeg skjønner at innfløttere kan skape nye impulser, men når det blir et overtall blir det bydelen sjelløs og rotløs. Veldig trist. Arbeidersjela forsvinner :(
+1 #2 Signe Wiik 06-03-2017 18:23
Hvordan kan politikere komme med private forslag ? Ikke så bra om Tøyen blir så dyrt at de opprinnelige beboerne ikke har råd til å bli boende.
0 #3 Vikki Johansen 07-03-2017 07:41
Gjør det noe om en gruppe blir presset ut i forhold til andre grupper som har behov? Nown ganger kan det vare en bra sak å splitte etablerte grupper. Det er vel mangfold som er viktig her også?

Legg til kommentar