Annet

Ulovlig romavlytting i Velferdsetaten

Ulovlig romavlytting i Velferdsetaten

Jeg har fått en anonym henvendelse fra en ansatt på rustiltaket Prindsen i Velferdsetaten. Her heter det blant annet:

"Jeg skriver til deg, er litt engstlig, og tør ikke gjøre det med navn av frykt for følgende dersom det skulle komme frem at jeg har skrevet til deg.

24. eller 25. juli legger en ansatt på avdelingen merke til en mobiltelefon som ligger på bordet under et vaktskifte. Denne telefonen er det flere som har lagt merke til tidligere, viser det seg nå. Hun ser litt nærmere på denne telefonen og ser at den står på opptak av samtalen i rommet. En tar bilde av displayet som viser at den hadde stått på opptak i omtrent ett kvarter. Etter hvert finner de som er tilstede ut at dette er telefonen til teamleder. En ansatt tar den med til teamleder, spør hva hun holder på med og krever at hun straks sletter opptaket. Teamleder nekter å slette opptaket, tar telefonen og forsvinner fra arbeidsplassen. Vi sitter igjen med spørsmål om hvem som står bak dette. Er det arbeidsgiver på et eller annet høyere nivå, eller er det teamleder."

Sånn kan vi ikke ha det.

Jeg har sendt fram to spørsmål jeg ber byrådet avklare:

- Hvordan har ledelsen i Velferdsetaten forholdt seg til de forhold som beskrives i brevet?

- Avlytting er et straffbart forhold. Hvilke skritt har Velferdsetaten tatt i den forbindelse?

Se brevet på link nedenfor.