Annet

Oslo kommune som arbeidsplass: Nei til seksuell trakassering eller utilbørlig adferd

Oslo kommune som arbeidsplass: Nei til seksuell trakassering eller utilbørlig adferd

Oslo kommune og de ansattes organisasjoner har blitt enig om en viktig felleserklæring om seksuell trakassering.

"Partene i Oslo kommune viser til oppmerksomheten temaet seksuell trakassering i arbeidslivet har fått i den siste tiden. Partene er enige om at arbeidstakere i Oslo kommune ikke skal utsettes for seksuell trakassering eller annen utilbørlig adferd.

Partene vil understreke viktigheten av en kultur basert på åpenhet og tillit. En slik kultur vil bidra til å forebygge uønsket adferd, herunder seksuell trakassering.

Partene vil også understreke betydningen av å bygge en kultur hvor det er trygt å melde fra dersom trakassering  likevel forekommer.

Partene viser videre til at NHO, LO, Arbeidstilsynet og Likestillings- og diskrimineringsombudet har gitt fem råd til  bekjemping av seksuell trakassering. Partene slutter seg til  de fem rådene.

Partene i Oslo kommune vil i tiden fremover ha fokus på problemstillingen seksuell trakassering av kommunens arbeidstakere, og vil drøfte hensiktsmessige tiltak for å motvirke dette."

De fem rådene som det vises til er:

- Forebygg uønsket oppførsel

- La folk gjøre jobben sin

- Husk at du er på jobb

- Vær tydelig som leder

- Si ifra til sjefen


Legg til kommentar

Sikkerhetskode
Vis ny kode