Annet

Med ønske om en god jul

Med ønske om en god jul

På en dag som dette er det naturlig å ønske god jul til mine venner, kolleger og forbindelser over det ganske land. Jeg vil la noen av de nærmere 16.000 som følger meg på sosiale medier representere noen av de grupper som i særlig grad trenger vår omtanke og gode ønsker for jula og det nye år.

En takk og de beste ønsker til Rune Aasen hos Sporveisarbeiderne, Stine Westrum i Velferdsetaten og FOs Tore Kristiansen. Alle fra yrkesgrupper som vet hva gode offentlige tjenester betyr. Og de beste juleønsker til Adelheid Firing Hvambsal i Bymisjonen som alltid varsler når hjelpetrengende trenger vår oppmerksomhet. Til Knut Skansen, konstituert biblioteksjef, som vet betydningen av et framtidsrettet hovedbibliotek. Og til Magnhild Sørbotten i Handikapforbundet som er på plass som en viktig alliert når funksjonshemmedes interesser er truet.

En god jul og takk til Arild Knutsen, Frelsesarmeens Frode Woldsund, leder i Norsk Folkehjelp Henriette Westhrin, og direktør ved Lovisenberg Diakonale Sykehus Tone Ikdahl, som vet hva fattigdom, rus, psykiske lidelser og bostedsløshet betyr, og som er gode representanter for frivillig sektor. Takk til alle som står på for byens kanskje aller mest hjelpetrengende.

Og en hilsen til ansattetillitsvalgte Roger Dehlin, Line Orlund og Aina Skjefstad Andersen som takk for innsatsen de ansatte gjør, i skvisen mellom knappe budsjettrammer og hjelpetrengende innbyggere.

Oslos innbyggere skrotet den gamle B-gjengen, og ønsket en ny politisk ledelse i byen etter 18 år med høyrepolitikk. Velgerne er, heldigvis, utålmodige og forventer raske endringer. Det er bra, og med Raymond Johansen, Marianne Borgen, og med gruppelederne Sunniva Holmås Eidsvoll, Frode Jacobsen, Harald Nissen og Eivor Evenrud, har vi et godt lag. Ikke minst på grunn av Inga Marte Thorkildsen, Anna Tresse, Benjamin Endre Larsen og  Åsmund Strand Johansen. Selv er jeg tilstede på mitt kontor i Rådhuset, i 6. etasje vestre tårn, i folkets tjeneste. Ta kontakt.

Og ikke minst: julebudskapet er også et freds- og solidaritetsbudskap. La min julehilsen på vegne av alle fredsvenner gå til Frode Ersfjord i Nei til atomvåpen, Tuva Grims­gaard i Fredsrådet, Rune Berglund Steen i Anti-Rasistisk Senter og den aldri hvilende Palestina-aktivist Mads Gilbert.

Noen her nevnt, men ingen er glemt: God julehøytid ønskes dere alle og enhver, en julehøytid hvor det er grunn til å minne om at Jesus var en flyktning. I en av verdens rikeste stater sendes mange flyktninger ut av landet fordi vi ikke vil gi plass til dem i herberget. Derfor også en hilsen og generell appell til mine mange venner og kolleger i det politiske miljøet som er statsråder, statssekretærer, stortingsfolk, byråder, ordfører m.v. Hver og en av dere har et særlig ansvar for å følge opp den tydelige appellen fra norske biskoper og Kari Veiteberg: "Kirken har et ansvar overfor utsatte grupper i samfunnet, ikke minst for de som søker tilflukt hos oss fra krigs- og terrorutsatte områder i hele verden. Vårt samfunn har ressurser til å vise medmenneskelig raushet i møte med afghanske ungdommer som er livredde for å bli tvangsreturnert til en uviss skjebne."

Og aller viktigst en julehilsen til: min kjære kone Kjersti.


Legg til kommentar

Sikkerhetskode
Vis ny kode