Annet

Oslo 2018: Hva ønsker du ordfører og byrådsleder skal prioritere?

Oslo 2018: Hva ønsker du ordfører og byrådsleder skal prioritere?

Oslo kommunes topp-ledelse ønsker selvsagt å lytte til hva byens innbyggere sier om de viktige prioriteringene.

Rett nok har vi gode prioriteringsdokumenter som byrådserklæringen og vedtatt kommunebudsjett for 2018.

Men nyttår er tidspunktet hvor vi alle tenker litt fritt om framtida. Litt om drømmer og forventninger, for deg selv og dine nærmeste, om lokalmiljøet og byen. Det kan være store saker som tar noe tid å løse, men det kan jo også være mindre ting som lett burde kunne ordnes.

Mitt spørsmål til deg er derfor:

Hvilke innspill og råd vil du gi til byrådsleder Raymond Johansen og ordfører Marianne Borgen for 2018? Hva bør de bruke makten, tida og hovedfokuset på? Hva ønsker du de først og fremst skal gripe fatt i?


Legg til kommentar

Sikkerhetskode
Vis ny kode