Annet

Leiegårdssalg: Kommunen må legge bedre til rette

Leiegårdssalg: Kommunen må legge bedre til rette

Beboerne i en leiegård kan få mulighet til å kjøpe gården når den selges. Forkjøpsretten utløses når en leiegård selges, og det er kommunen som gjennomfører forkjøpsretten på vegne av beboerne. Noen forutsetninger må oppfylles:

- Leiegården må ha minst fem boliger (leiligheter).

- Leiegården må være solgt til ny eier.

- Beboerne må danne borettslag/eierseksjonssameie og oppfylle evt. andre krav.

- Beboerne må dokumentere at de kan klare de økonomiske forpliktelsene.

- Kommunen, (bystyret), må vedta å benytte forkjøpsretten på vegne av beboerne.

Årlig er det i Oslo mellom 30 og 50 slike salg som kan utløse forkjøpsrett, men som vi vet: praktisk talt ingen av disse sakene ender i vedtak om forkjøpsrett.

Akkurat det er grunn til bekymring, og kommunen er nødt til å se på hva kommunen selv kan gjøre for at flere blir i stand til å bli eiere av egen bolig.

Og i bunn må det også ligge en bevissthet om at vi ikke skal anse det som et stort problem om noen forkjøpssaker havarerer, og kommunen blir sittende med en gård. En leiegård har en betydelig verdi som kommunen kan velge å beholde fordi vi trenger flere kommunale utleieboliger, eller kommunen kan selge gården videre.

Les mitt innlegg i bystyret under "les mer."

 

Oslo bystyre 31. jan. 2017

Ivar Johansen, SV

Sak Privat forslag. Oslo kommune skal utsette kravet om garanti fra leieboere i de tilfeller kjøpesummen i forkjøpsrettssaker avgjøres skjønn

 

Ordfører,

Utgangspunktet her er viktig: Leiegårdslovens målsetting er at der privat eide leiegårder blir solgt, skal beboerne få mulighet til å bli eiere av egen bolig. Årlig er det i Oslo mellom 30 og 50 slike salg som kan utløse forkjøpsrett, men som vi vet: praktisk talt ingen av disse sakene ender i vedtak om forkjøpsrett.

Akkurat det er grunn til bekymring, og kommunen er nødt til å se på hva kommunen selv kan gjøre for at flere blir i stand til å bli eiere av egen bolig.

Et tiltak kan være som Rødt her foreslår: At kommunen ikke krever garanti før etter at skjønnet er fullført.

Men det er mange andre mulige tiltak som bør vurderes:

- Kommunen kan kreve lavere garantibeløp.

- Det kan vurderes om kommunen skal påta seg å ta deler av den økonomiske belastningen ved gjennomføringen av skjønn.

- Vi kan øke beløpet leieboerne kan få dekket som direkte har å gjøre med deres undersøkelse av eiendommen. Beløpet på 50.000 har stått stille siden 2009.

- I leiegårder hvor det ikke er tilstrekkelig flertall pga. noen fås manglende betalingsevne kunne kommunen gå inn å kjøpe noen enkeltleiligheter, og de aktuelle beboere få leieavtale ned kommunen.

Og ikke minst: Der det ikke blir besluttet å gjøre forkjøpsrett gjeldende på vegne av beboerne bør kommunen nå begynne å vurdere å gjøre bruk av forkjøpsrett på egne vegne. Vi trenger flere utleieboliger.

Vi må vurdere en rekke tiltak som gjør at vi får flere saker som resulterer i forkjøpsrett for beboerne. Rødts forslag er bare et, av flere.

Men samtidig skal vi ikke anse det som et stort problem om noen forkjøpssaker havarerer, og kommunen blir sittende med en gård. En leiegård har en betydelig verdi som kommunen kan velge å beholde fordi vi trenger flere kommunale utleieboliger, eller kommunen kan selge gården videre.


Kommentarer   

0 #1 Ole Mikal Yong Pedersen 02-02-2018 11:21
Bra og viktig at du løfter opp. Dette er et av de viktige tiltakene som kan bedre bosikkerheten for de mange som er låst inne i et ustabilt leiemarked. Viktig å følge opp.
0 #2 Egil Nilsen 02-02-2018 11:54
Alle har tilgang på et fullverdig utdannings- og helsesystem. Det er ikke budrunder for plass på videregående.

En skam for nasjonen at ikke samtlige har tilgang på en fullverdig bolig også. Norge var mye bedre på dette for 40 år siden.
0 #3 Stig Høisæther 02-02-2018 12:39
En viktig sak for leieboere i en vanskelig situasjon, mange leiegårder blir total renovert med tanke på seksjonering og videre salg, leieboerne havner på gaten og må på boligjakt. Kommunene er ikke flinke til å gå inn med kommunal forkjøpsrett selv om leieboerne har alt ordnet med sine forpliktelser, lån og betalingsevne. Ofte er husleiene så pass høye at låne ratene er på samme nivå. Leieboere flest vil danne borettslag eller sameie.

Legg til kommentar