Annet

Nye valutaer? Oslo er i ferd med å få sin egen!

Nye valutaer? Oslo har en egen!

«Tidsbank»-prosjektet bydelene Gamle Oslo, Nordstrand og Områdeløft Tøyen har under utvikling er spennende.

Timekred er en sosial valuta som stimulerer til frivillighet og deltagelse der det trengs, og bidrar til økt livskvalitet hos lokalbefolkningen. Hele tiden i godt partnerskap med kultur- og næringsliv. Dette kan f.eks. være

- Gå natteravn

- Gi dataopplæring

- Gi leksehjelp

- Engasjer deg i nabolaget ditt

Deltakerne tjener én Kred for hver time de gir til nærmiljøet sitt hos en av "tjene-partnere". Denne kan brukes på aktiviteter og opplevelser hos en av "bruke-partnere". Det jobbes nå med å få på plass bruke-partnere, men typisk vil dette være teater, konserter, ulike aktivitets- og treningstilbud, organisasjoner og tilbud i ditt nærmiljø.

TimeKred er støttet av Oslo kommune og inspirert av britiske «Spice Time Credits".

Dette heier jeg på!


Legg til kommentar

Sikkerhetskode
Vis ny kode