Annet

Fjordbyparken - et beboerstyrt, alternativt forslag for utbygging av Filipstad-området

Fjordbyparken er et beboerstyrt, alternativt forslag for utbygging av Filipstad-området

Denne bloggen er åpen for å slippe til andre stemmer, stemmer som ikke alltid nødvendigvis er main-stream. I dag Audun Engh:

"Fjordbyparken er et beboerstyrt, alternativt forslag for utbygging av Filipstad-området i Oslo havn. Her en 3D-animasjon av planen. Prosjektet startet for noen år siden, i protest mot forslag fra bl.a. Havnevesenet om massiv utbygging med høyhus. En plansmie ble organisert av en rekke lokale beboerforeninger. Arkitekene Niels Torp og Are Sødal bisto beboerne med å lage en alternativ plan som er bedre tilknyttet og tilpasset de eldre nabobydelene. Prosjektet har også støtte fra tre organisasjoner som representerer hele Oslo: Oslo Byes Vel, Oslo Velforbund og Naturvernforbundet. Det kan dermed ikke påstås at planen kun gjenspeielr naboenes ønsker.

Fjordbyparken legger opp til like mange kvm. nybygg, men uten høyhus. Dette dreier seg dermed ikke om "NIMBYism", men om befolkningens ønsker om at nybygg respekterer Oslos eksiterende, gode urbane kvaliteter. Bygg en attraktiv bydel, med gatenettverk og kvartaler, ikke en kompakt drabantby. Sentrale elementer i Fjordbyparken er dessuten å legge fergeterminalen under et lokk, slik at det kan etableres en stor park, og unngå en massiv bilvei gjennom bydelen.

Plan- og bygningstetaten foretrekker en gigantoman modernistisk byplan. De har jobbet intenst for å undergrave befolkningens alternative plan og forhindre at Oslos folkevalgte skal kunne velge mellom forslagene.

Fortsatt er planene for utbygging av Filipstad politisk avklart. Vil det nåværende byrådet innse at plansmieforslaget er mer i samsvar med de langsiktige målene om mindre biltrafikk og mer attraktive nabolag? Vil de våge å sette på plass Plan- og bygningsetaten, en ikke folkevalgt maktstruktur med en sjef, Ellen de Vibe, som gjennom flere tiår har prøvd å styre Oslo-politikken?"

Hva tenker du om hvordan Filipstad-området skal utformes?


Legg til kommentar