Annet

Det snør, det snør

Det snør, det snør

Så langt jeg forstår er kommunens policy, og dermed også avtalene med de mange private aktørene, at veinettet med fortau, turveier og gang- og sykkelveier for boligveier skal brøytes innen 9 timer etter at det har kommet 5 cm snø, mens for hovedveier er det 2 cm.

Som en av de private aktørene, Vaktmesterkompaniet, sier på sine nettsider: «En brøyteavtale innebærer at vi kommer og brøyter uoppfordret etter hvert snøfall over 5 cm.»

Men problemet er jo da: Kommer det flere snøfall med mengde under brøytegrunnlag, blir det ikke brøytet. Det betyr at dersom det snør 4 cm hver dag en hel uke, men med lengre snø-opphold mellom snøfallene, kan snø-traktorene holde seg hjemme. Da har de ingen plikt til å rykke ut og brøyte.

Resultat av det blir veldig mye is og hjulspor.

Jeg kan ikke se at dette er en tilstrekkelig. Jeg har derfor utfordret Byrådet til å se på dette, og komme med en skriftlig orientering til bystyret.

En representant for Vaktmesterkompaniet - som etter anbud har kontrakten for Sentrum, Gamle Oslo, Grünerløkka, Sagene, St. Hanshaugen og Frogner - har bekreftet overstående på sosiale medier. (se under "les mer")

Hva er folks erfaringer og synspunkter her?

 

Fra Facebook fra firmaet som har kontrakten for Sentrum, Gamle Oslo, Grünerløkka, Sagene, St. Hanshaugen og Frogner:

Raymond Gravdal Johannessen

En liten oppklaring. Jeg har en forkjærlighet til hagebyen og er det noen sted i byen jeg ønsker det skal være på stell er det der, MEN........, I en veikontrakt under vintervedlikehold er det noe som heter brøytegrunnlag. Om brøytegrunnlaget er 5cm(noe det er her i dette tilfelle) blir det ikke brøytet om det kommer 4 cm. Kommer det flere snøfall med mengde under brøytegrunnlag, blir det ikke brøytet.(dessverre). Resultat av det blir veldig mye is og hjulspor. Står det i kontrakten, er det ikke noe krav til at det blir brøytet. Hagebyen er ikke det eneste stedet som blir rammet av dette. PS. Det er vi som har kontrakten ?

Tor Bjørnar Holmlund

Ok. Så hvis det snør 4 cm hver dag i en uke i strekk, men altså under 5 cm ved hvert snøfall, så blir det ikke brøytet? Hvis jeg forstår avtalen?

Raymond Gravdal Johannessen

Helt riktig. Det skal komme 5cm eller mer innenfor et snøfall for at det skal brøytes. Dette gjelder vel og merke småveier og ikke hovedveier og buss/ trikketrasseer. Noen sykkelfelt er også innenfor det som er prioritert. Men det har vært manglende plass å gjøre av snøen, så de prioriterte sykkelfeltene har fått kjenne på dette også.