Annet

Oslo Havn: Sosial dumping-operatørene bør få oppsigelsesvarsel

Oslo Havn: Sosial dumping-operatørene bør få oppsigelsesvarsel

Oslo Bryggearbeiderforening har over flere uker sendt  varsler til en rekke aktører med konkret informasjon om det de mener er brudd på ILO-konvensjon 137 på havna. Forleden dag sendte bryggearbeiderne denne henvendelsen:

«OBF registrerer at Oslo Havn KF ikke er villige til å håndheve  ILO 137, stikk i strid med de vedtak som har blitt fattet i Oslo Havn KF og Oslo Byråd. ILO 137 skal sikre de registrerte havnearbeidernes fortrinnsrett til lossing og lasting av skip. De registrerte havnearbeiderne blir ikke benyttet og det bedrives fortsatt sosial dumping i Oslo havn.

Vi oppfordrer på det sterkeste Oslo Havn KF og arbeidsgiverne i Oslo havn til å etterleve de vedtak som Oslo Havn KF og Oslo Byråd har fattet. Det at et fåtall operatører i Oslo havn ikke er villige til å forholde seg til overnevnte vedtak har ført til at Oslo havn, som Europas  eneste, har fått status som Port Of Convenience. Dette er både skammelig og respektløst! En slik status kan få store negative følger for turisme og næringsliv.

OBF vil kontakte og offentliggjøre alle vareeiere som har forretningsmessige relasjoner til de overnevnte operatører. De vil bli informert om at ILO 137 ikke overholdes og at det forekommer sosial dumping. Dette til informasjon."

To av operatørene som bryter ILO 137, og bruker sjøfolkene til lossing og lasting, er henholdsvis byggvarefirmaet BMC AS (på Kneppeskjær) og sementfirmaet HMH Cement AS (på Filipstad). Dette er to firmaer med samme eier.

ITF Norge/Norsk Sjømannsforbund gjennomfører inspeksjoner i Oslo havn, og et av de skipene hvor det hver gang påvises både brudd på ILO 137 og sosial dumping er MV "Karmsund", som brukes av BMC og HmH og kommer til Oslo ca hver 14. dag. Skipet er dekket av en tariffavtale og Special Agreement inngått av den Danske lTF-komité og Nørresundby Shipping AS som sier: "Neither ship’s crew nor anyone else on board... shall carryout cargo handling and other work traditionally or historically done by dock workers..." Under inspeksjon har ITF Norge/Norsk Sjømannsforbund konstatert at mannskapet var involvert i  lasteoperasjoner hvor 2 sjømenn kjørte truck i lasterommet  og 1 opererte  heis.  Denne jobben utføres som er pålagt overtid. Det betyr i virkeligheten at mannskapet ikke får noen ekstra betaling for lossearbeid i Oslo havn. Tarifflønnen for en havnearbeider i Oslo er 195 kr.

Som ITF Norge/Norske Maritime Forbund har understreket: «Når rederiet velger å utføre lasteoperasjoner ved hjelp av underbetalt/ikke særskilt betalt mannskap fremfor å bruke tilgjengelige organiserte havnearbeidere i Oslo havn driver de med sosial dumping».

"– Det er bestemt at ILO 137 skal følges. Mannskap på båt skal ikke stå for lasting og lossing, og dersom det skjer vil det få konsekvenser ved at kontraktene sies opp. Sånn er det, og det må alle som driver her i havna forholde seg til," sa daværende byråd for næring og eierskap, Geir Lippestad (Ap) til Klassekampen før jul.

Jeg tror ledelsen i Oslo Havn bør trappe opp og sende de første varsler til  ILO-bryterne og sosial-dumping-operatørene om mulig oppsigelse av kontraktene.