Annet

Politihøgskolen bør bli i Oslo

Politihøgskolen bør bli i Oslo

Det er mange grunner til at det er klokt at Politihøgskolen (PHS) bør bli i Oslo.

Hovedstadsområdet har den største befolkningstettheten og de mest komplekse kriminalitetsutfordringene. I dette området reflekteres også de internasjonale trender og endringer i kriminalitetsbildet i sterkere grad i andre steder i landet.

Jeg er enig med Politihøgskolens ledelse om at studentene bør ha nærhet til områder hvor det politifaglige miljøet og kompetansen er størst, og at vi vil miste mye politifaglig kompetanse ved flytting ut av Oslo.

PHS utdanner politifolk til hele landet og til svært ulike politifaglige oppgaver. I tillegg utdannes politiforskere som er viktige spesialister og premissleverandører for politietaten.  I Oslo finnes også PST, Økokrim, E-tjenesten og andre institusjoner med særskilt politifaglig kompetanse. I tillegg kan PHS i Oslo mest praktisk samarbeide med andre utdanningsinstitusjoner. Det må også nevnes at PHSs etter- og videreutdanning har base i Oslo og lener seg på de ekstra tilganger til fag og forskning som finnes både ved høgskolen, i Oslo politidistrikt og øvrige sentrale enheter i politiet. 

En tredel av Oslo befolkning er innvandrere eller barn av innvandrere. Tilliten til politiet i deler av denne gruppa er svak, og det er også en utfordring å rekruttere innvandrerungdom inn i framtidas politi. Ved å lokalisere Politihøgskolen til for eksempel Groruddalen eller Søndre Nordstrand, styrkes denne muligheten samtidig som høgskolen kan bli et positivt tilskudd til nærmiljøet. Politistudentene vil i større grad enn i dag kunne gis en rolle i nærmiljøet og det vil igjen kunne gi god effekt i forebyggende øyemed. Nærhet og kontakt med nærmiljøet vil også øke interessen blant innvandrerungdom for å søke seg til politiutdanning. Denne muligheten mister vi hvis vi flytter Politihøgskolen ut av Oslo.

Hva mener du?

 

Plassering av kommende Politihøgskole (PHS)

Sammendrag:

PHS har lag 5000 studenter totalt fordelt på fire studiesteder (Oslo, Bodø, Stavern og Kongsvinger). Det er åpnet en debatt om PHS skal ut av Oslo, fordi høgskolen på Majorstua ikke er hensiktsmessige nok. Regjeringen er derfor i prosess med å utrede plasseringen av ny PHS. PHS ledelse og politiet i Oslo ønsker at høgskolen forblir i Oslo.

Jeg ønsker at PHS skal forbli i Oslo, med ny lokalitet utenfor Oslo sentrum. Hovedargumentene er politifaglige, lokaliseringen av PHS skal være der hvor studenter og forskere har de beste og mest relevante læringsbetingelser.

PHS sitt flyttebehov

Det er bred enighet om å opprettholde Bodø som studiested, samtidig som det er avklart at PHS må flytte hovedutdanningen fra Majorstua fordi lokalene verken er store nok eller hensiktsmessige. Både Kongsvinger, Larvik, Moss og Skedsmo lobbierer for å få PHS til seg. I den nye regjeringsplattformen står det at regjeringen vil «vurdere å plassere en ny politihøgskole utenfor Oslo sentrum» (kap 4, s. 16) og at «Ny statlig virksomhet skal som hovedregel plasseres utenfor Oslo» (s. 47).

PHS trenger en tomt på 15-20.000 kvm for oppføring av bygg på 30.000 kvm. De trenger også tilgang på skytebane og svømmehall. PHS ønsker sentral beliggenhet i forhold til kollektivkommunikasjon, men også en viss skjerming for innsyn og støy.

Argumenter for at PHS skal forbli i Oslo

Lokalisering av PHS er en sak som er mye mer kompleks enn kun et spørsmål om flytting av arbeidsplasser.

Nærhet til kompetansemiljøer

Jeg er enig med PHS ledelse om at studentene bør ha nærhet til områder hvor det politifaglige miljøet og kompetansen er størst, og at vi vil miste mye politifaglig kompetanse ved flytting ut av Oslo.

PHS utdanner politifolk til hele landet og til svært ulike politifaglige oppgaver. I tillegg utdannes politiforskere som er viktige spesialister og premissleverandører for politietaten.

I Oslo finnes også PST, Økokrim, E-tjenesten og andre institusjoner med særskilt politifaglig kompetanse. I tillegg kan PHS i Oslo mest praktisk samarbeide med andre utdanningsinstitusjoner. Det må også nevnes at PHSs etter- og videreutdanning har base i Oslo og lener seg på de ekstra tilganger til fag og forskning som finnes både ved høgskolen, i Oslo politidistrikt og øvrige sentrale enheter i politiet.

Politifaglige utfordringer

Hovedstadsområdet har den største befolkningstettheten og de mest komplekse kriminalitetsutfordringene. I dette området reflekteres også de internasjonale trender og endringer i kriminalitetsbildet i sterkere grad i andre steder i landet.

Tillit og rekruttering

En tredel av Oslo befolkning er innvandrere eller barn av innvandrere. Tilliten til politiet i deler av denne gruppa er svak, og det er også en utfordring å rekruttere innvandrerungdom inn i framtidas politi. Ved å lokalisere PHS til for eksempel Groruddalen eller Søndre Nordstrand, styrkes denne muligheten samtidig som høgskolen kan bli et positivt tilskudd til nærmiljøet. Politistudentene vil i større grad enn i dag kunne gis en rolle i nærmiljøet og det vil igjen kunne gi god effekt i forebyggende øyemed. Nærhet og kontakt med nærmiljøet vil også øke interessen blant innvandrerungdom for å søke seg til politiutdanning. Denne muligheten mister vi hvis vi flytter PHS ut av Oslo.


Legg til kommentar