Annet

Sosialt entreprenørskap: Status i Oslo kommune

Sosialt entreprenørskap: Status i Oslo kommune

Byrådet har sendt fram en statusoversikt til Oslo bystyre.

Sosialt entreprenørskap er på fremmarsj, og det med god grunn. For å møte framtidas utfordringer trenger vi sosial innovasjon. Det gjelder både i offentlig sektor og i næringslivet. Oslo bystyre vedtok i 2015 enstemmig et initiativ fra meg (på vegne av SV) om at Oslo kommune bør bli en foregangskommune på sosialt entreprenørskap.

Sosialt entreprenørskap er et samlebegrep om innovative løsninger på sosiale utfordringer. Sosialt entreprenørskap kan foregå innen det offentlige, det private, eller i en organisasjon. Innovasjon står sentralt, suksess blir målt i hvor stor positiv innvirkning produktet eller tjenesten har på samfunnet, ikke i profitt. Men det er også viktig for en sosial entreprenør å forsøke å oppnå økonomisk bærekraft. Sosialt entreprenørskap er en viktig skaperkraft i samfunnet, og trenger god tilrettelegging fra politikerne.

Strategien for dette ble senere vedtatt av byrådet. Strategien har som hovedformål at Oslo skal være foregangskommune på sosialt entreprenørskap og som delmål at dette skal gjøres ved at Oslo kommune legger til rette for og benytter seg av tjenester fra sosiale entreprenører som et supplement til kommunale tjenester. Strategien legger også føringer for hvordan kommunen skal arbeide helhetlig for å legge til rette for å benytte seg av sosiale entreprenører.

Hvordan går dette i praksis? Byrådet har nå sendt fram en orientering til bystyret og den viser spennende aktiviteter. Hva tenker du? Innspill til hvordan går videre?


Kommentarer   

0 #1 Kirstine 09-03-2018 09:02
Hei Ivar, det sysselsettingsp rosjektet som blir løftet frem som vellykket har en annen side også, nemlig at ved skifte av byråd faller hele greia sammen og vi som er forventningssty rt med en 4 års forutsigbar satsning har kommet skikkelig i skvis. Ring gjerne Sherry i Kompass & co eller meg (97094928) for en prat om du vil. Det andre negative momentet er tregheten i prosessene. I 2017 var vi på MIA i april og fikk vite at alt skulle gå så raskt. Men fikk likevel ikke landet noe før i september, så prosjektene våre (vi sosentere som er i Klyngen) startet først i oktober. Så impact i 2017 er minimal, og i 2018 har som sagt alt stoppet opp, tilskuddet flyttet til Eldrebyråd og vi vet lite.
0 #2 Magnus Nystrand 09-03-2018 09:44
Hei Ivar - her kan man lese litt om hva Oslo kommune ved Bydel Gamle Oslo/Områdeløft Tøyen gjør på sosialt entreprenørskap : mynewsdesk.com/.../...

Legg til kommentar