Annet

Halvor Elvik: Handlingslammet statsminister

Halvor Elvik: Handlingslammet statsminister

"I en regjeringslunsj i slutten av mai 2016 oppsto det en 10 minutter lang konfrontasjon og munnhuggeri mellom statsminister Erna Solberg og daværende innvandringsminister Sylvi Listhaug. «Uenigheten dreide seg om asylinnstrammingene i Stortinget. Solberg hadde tydelig signalisert at hun ønsket et bredt forlik, mens Frp vil stemme over hvert enkelt av forslagene regjeringen hadde foreslått.» (VG 18.06.2016) Solberg fikk det ikke som hun ville. Listhaug, og Frp sto på sitt. I stedet for å markere at det er hun som leder kollegiet, trakk Solberg seg i denne konfrontasjonen.

Under og etter flyktningkrisen høsten 2015 har Listhaugs retorikk om «gullstol», «godhetstyranni» osv skapt motsetninger og konfrontasjoner, ikke minst i forholdet mellom regjering og opposisjon, særlig Arbeiderpartiet. Statsminister Solberg har møtt statsrådens retorikk med ulne formuleringer som at hun ikke ville brukt de ordene, eller at hun selv ikke ville ordlagt seg slik.

Etter valget i fjor har hun godtatt at Frp har gitt Listhaug hele Justisdepartementet. Men slik blir det regjeringen Solbergs politikk når justisminister Listhaug nå løgnaktig hevder at Arbeiderpartiet setter terroristers rettigheter foran nasjonens sikkerhet. Saken som justisministeren så grovt fordreier, er at Arbeiderpartiet vil at en domstol skal prøve og avgjøre om noen skal fratas pass og statsborgerskap. Listhaug er statsråd og hennes løgnaktighet blir dermed regjeringens. Den gjør statsminister Solberg løgnaktig.

Det alvorligste terrorangrepet på norsk jord kom den 22. juli 2011. Terroristen var en høyreekstremist med politiske røtter og fortid i Fremskrittspartiet. Han rettet sitt angrep på en regjering ledet av Arbeiderpartiet, og på sommerleiren til Arbeiderpartiets ungdomsorganisasjon. Der var målet å ta livet av flest mulig av partiets framtidige ledere.

Arbeiderpartiets daværende justisminister og statsminister erklærte at alle terroristens rettigheter skulle respekteres fullt ut i rettsstatens oppgjør med ham for hans handlinger. Nasjonen samlet seg bak disse erklæringene og forsvaret for demokratiet og rettsstaten. Ingen har brukt terroristens fortid i Frp til å gjøre Frp medansvarlig for terroren. Den som skilte seg ut den gangen, var en annen av statsrådene i regjeringen Solberg. Fra stortingets talerstol sa nåværende fiskeriminister Per Sandberg at Arbeiderpartiet "spilte offer" etter terrorangrepet. Han ble tvunget til å be om unnskyldning.

Statsminister Solberg kommer ikke til å tvinge Listhaug til å be om unnskyldning, selv om hun burde ha gjort det. Hun har gitt fra seg muligheten til å sette standarden i kollegiet hun er nominell leder for. Statsministeren kan bare være handlingslammet vitne til at standarden synker til nye lavmål, " skriver tidligere Dagbladet-journalist Halvor Elvik på sin Facebook-feed.

Kommentarer   

+5 #1 Sissel hansen 11-03-2018 07:46
Er en annen måte å se dette på, og det er at Erna ikke er handlingslammey men har Listhaug AKKURAT der hun vil ha henne......til å spre splid,populisti sk propaganda og misvisende sannheter og løgner. Så kan hun i etterkant, om det blir opprørte kommentarer " ta avstand"....
0 #2 Øystein Moe . 12-03-2018 10:41
Hvor mye Erna Solberg Tjener oå å la FRP utale seg som de gjør vet jeg ikke .
Mem Erna kunne ha trekt seg som Statsminister , med begrunnelse att FRP , skaper så mye splid i Den Gusjefarga Fagforeningsfie ndtlige Fagforeningsknu sende Møkkaregjeringa vår , att det et umumig å samarbeide om noe so helst, og att hun føler seg handlingslammet .Da hadde hun framstått som en dame med Ryggrad .
Men istedenlar hun FRP raljere som de vil ,of hun får makt .
Men det farligsteer Sosiale medier og medier generelt . Kan de lage sensasjonsnyhet er og tjene masse penger , hiver til og med Dagsavisen og til deld Aftenposten seg på .Og ihvertfall VG ,og VG .no .
Da har en ihvertfall makt til å rakjere som de gjør .For Rasisme blir Normalisert
0 #3 Inger Bjørnsvik Larsen 12-03-2018 11:06
Ja man blir handlingslammet , når man gir seg i kast med å "være populær" I denne valgkampen ble Erna kjørt fram som et idol.. og ikke som en anstendig politiker.. Men sånn er det når man selger seg for å bli likt... man kan virkelig ikke konfrontere populismen,, når man selv er avhengig av den. Det kan se ut som hun nesten misunner den tilbedelsen Listhaug er utsatt for.. Snakker vi egentlig om at det psykisk vipper for denne regjeringen?
-1 #4 Ranveig Frøvik 12-03-2018 13:09
Det er Erna som velger ute alle disse merkverdige statsrådene, så hun er nok innerst inne helt enig i deres politikk, men som hun sier "hun ville uttrykt seg annerledes" og litt smartere. Listhaugs egenrådighet er helt utrolig, aldri i bistorien har vi vel hatt en minister som gir blaffen i både grunnlov,mennes kerettigheter og sedvane ellers ... Dess frekkere hun blir, dess mer jubler tilhengerne.

Legg til kommentar