Annet

Retusjert reklame gir svært uheldig kropps-press

Retusjert reklame gir svært uheldig kropps-press

Organisasjonen Press, Redd Barnas ungdomsorganisasjon, delte tirsdag ut årets Gullbarbie, en pris som går til den reklame- eller medieaktøren som er “best på å få ungdom til å føle seg verst” gjennom ensidige skjønnhetsidealer, gammeldagse kjønnsroller og unødvendig seksualisering. Vinner var Bik Bok.

Reklamen påvirker ungdommens forhold til egen kropp, utseende, selvtillit og selvbilde. En WHO-rapport viste at halvparten av norske 15-årige jenter føler seg tykke, selv om de ikke er det. Ungdom sammenligner sitt eget utseende med modellene på de store reklameboards-ene. Modellene de ser eksisterer ikke i virkeligheten. Dermed streber ungdommen etter et uoppnåelig skjønnhetsideal.

Jeg skulle at reklame- og mediebransjen ryddet i eget hus, og etablerte en etisk standard for seg selv. Men i mangel av dette må fellesskapet, representert ved stat og kommune, ta grep. Norge kunne, som Frankrike, innført forbud mot retusjert reklame.

Mens vi venter på nasjonale bestemmelser kan vi rydde på Oslo kommunes reklameflater, hvor særlig kollektivtrafikken er stor. Fra SVs side støtter vi kravet fra ungdommens bystyremøte om at retusjert reklame skal merkes, og vi går et sted lenger: I kontrakter for kommunale reklameflater må vi ha tydelig krav til at retusjert reklame ikke aksepteres. Gjennom de vedtak bystyret gjorde i går gir Oslo kommune et bra bidrag for å dempe kroppspresset og forebygge psykiske plager.

Les mitt bystyreinnlegg under "les mer."

 

Oslo bystyre 21. mars 2018

Ivar Johansen, SV

 

Sak fra ungdommens bystyremøte høst 2016 – Merking av retusjert reklame

Ordfører,

Organisasjonen Press, Redd Barnas ungdomsorganisasjon, delte i går ut årets Gullbarbie, en pris som går til den reklame- eller medieaktøren som er “best på å få ungdom til å føle seg verst” gjennom ensidige skjønnhetsidealer, gammeldagse kjønnsroller og unødvendig seksualisering. Vinner var Bik Bok, for som Press sa:

«Bik Bok utmerket seg gjennom fjoråret som en versting fordi de fremstilte svært ensidige idealer for å selge klær til unge jenter. I 2017 hadde Bik Bok store reklameplakater som var umulig å unngå i bybildet, og reklamene retter seg mot en ung målgruppe. De ensidige idealene gjenspeiles i klesstørrelsene, ved at de ikke har størrelser for et mangfold av kropper.

– Gjennom sin markedsføring og sine urealistiske størrelser får Bik Bok unge jenter til å føle seg dritt, sier Øystein Kolstad Kvalø, leder i Press.»

Unge jenter blir bombardert med bilder av tynne, glatte og perfekte modeller. Modeller som har fått en solid bearbeiding med Photoshop. Gjennom å retusjere bilder økes kroppspresset og fremstiller modellenes kropper på en uriktig måte.

Vi har et enormt kroppshysteri. 85 prosent av unge jenter oppgir at de opplever kroppspress, og rundt 70 prosent av jentene oppgir reklame som den største årsaken til presset. Eksponering av et urealistisk skjønnhetsideal påvirker unge jenter og kvinners mentale helse.

Reklamen påvirker ungdommens forhold til egen kropp, utseende, selvtillit og selvbilde. En WHO-rapport viste at halvparten av norske 15-årige jenter føler seg tykke, selv om de ikke er det. Ungdom sammenligner sitt eget utseende med modellene på de store reklameboards-ene. Modellene de ser eksisterer ikke i virkeligheten. Dermed streber ungdommen etter et uoppnåelig skjønnhetsideal.

Jeg skulle at reklame- og mediebransjen ryddet i eget hus, og etablerte en etisk standard for seg selv. Men i mangel av dette må fellesskapet, representert ved stat og kommune, ta grep. Norge kunne, som Frankrike, innført forbud mot retusjert reklame.

Mens vi venter på nasjonale bestemmelser kan vi rydde på Oslo kommunes reklameflater, hvor særlig kollektivtrafikken er stor. Fra SVs side støtter vi kravet fra ungdommens bystyremøte om at retusjert reklame skal merkes, og vi går et sted lenger: I kontrakter for kommunale reklameflater må vi ha tydelig krav til at retusjert reklame ikke aksepteres. Gjennom de vedtak bystyret i dag gjør gir Oslo kommune et bra bidrag for å dempe kroppspresset og forebygge psykiske plager.

Dette er bystyrets vedtak:

1.       Byrådet bes sørge for at kommunens og kommunale selskapers reklameflater ikke brukes til reklame som bidrar til økt kroppspress. Bilder som er retusjert skal ikke forekomme, med mindre de er tydelig merket.

2.       Bystyret ber byrådet arbeide opp mot staten for å få et nasjonalt påbud om merking av retusjert reklame

3.       Bystyret ber byrådet tilskrive kommersielle reklameformidlere innenfor kommunegrensen for å oppmode dem til å bruke de samme retningslinjene som kommunen på dette området.


Legg til kommentar