Annet

Erling Borgen: Hvor kommer hatet mot Ap og Gahr Støre fra?

Erling Borgen: Hvor kommer hatet mot Ap og Gahr Støre fra?

En tydelig Erling Borgen:

"Hvorfor er hatet mot AP og Jonas Gahr Støre så voldsomt i enkelte kretser? Hvor kommer hatet fra? Hva bunner det i? Hvorfor er det så voldsomt? Norges tidligere justisminister uttalte at Gahr Støre er uegnet som statsminister. På nettsteder heter det at Gahr Støre mistenkeliggjør annerledes tenkende og at AP står for mindre åpenhet og humanitet. På Document.no leser jeg: ” Støres inntog i Arbeiderpartiet er litt som islams inntog i historien. Begge etterlater seg en ørken.”

Gjennom to år har jeg arbeidet med en dokumentarserie for NRK om Einar Gerhardsen og om fremveksten av det moderne Norge. Da Gerhardsen vokste frem som politiker på 1920-taller var han en rødglødende kommunist. Han ble arrestert og fengslet for å ha oppfordret fattigfolk til å stjele mat fra de rike. Norge var et samfunn med dramatiske sosiale og politiske konflikter.Sannheten i dag er at det er liten forskjell på AP og H. De to partiene er som oftest enige i viktige politiske spørsmål: NATO, EU, EØS og bruk av Norges olje-formue. AP og H er pragmatiske partier som har inngått politiske forlik om klima, skatt og innvandringspolitikk. Senest i går sto de to partiene side om side i stortinget i ACER-spørsmålet.

I 2015 fredet til og med Giske asylpolitikken til FrP og Listhaug: ”Jeg synes Listhaug og regjeringen i stor grad viderefører hovedlinjene i Stoltenberg-regjeringens og Solberg-regjeringens flyktning- og asylpolitikk.” APs nye innvandringspolitiske talsmann snakker som om han representerer FrP.

Hvorfor denne forakten mot AP og Gahr Støre? Som internasjonal journalist har jeg rapportert fra hele verden. I mine samtaler og intervjuer har politikere, menneskerettighetsaktivister, advokater og mennesketyper av alle slag sett på meg og sagt:” Du er fra Norge. Heldige du. Norge – verdens forbilde med demokrati, blandingsøkonomi og en gigantisk olje-formue som sikrer gratis skole og gratis medisinsk hjelp for alle”. Derfor har det vært sterkt å bivåne den siste tids rasende politiske debatt i Norge, der det kan synes som om de politiske alternativene er demokrati eller diktatur. Jeg har sett noen diktaturer preget av sensur, tortur, massegraver, korrupsjon og brutal undertrykkelse. De minner lite om Norge.

Da den hjerteskjærende filmen om Utøya hadde premiere i Oslo 3. mars, ble det etterpå holdt en mottakelse i Nobels Fredssenter. Ingen fra den norske regjeringen var tilstede. Jonas Gahr Støre holdt en praktfull tale uten manus. Det var en tale full av fortvilelse og blottet for partipolitiske angrep. Etterpå sto jeg få meter unna ham. Han så sørgmodig ut. Han var litt for tynn. Åpenbart sliten. Jeg tenkte: Hvor lenge orker du dette, Jonas Gahr Støre?" skriver Erling Borgen.


Kommentarer   

+4 #1 Inger Bjørnsvik Larsen 25-03-2018 10:49
Det kan virke som om hatet handler om å ville tilbake til fortidens klare forskjeller.. At mange vil ha det gamle partiet og i skuffelsen over å se partiet i dag, så angriper de med helt usaklige argumenter og gamle løgner...
Mange er redd for en globalisert verden, vi har i dag.. der høyre siden ser mest på investorene og pengemakten, og venstresiden ser mest på menneskene og den multikulturelle utvekslingen mellom mennesker.. Så er det enklere å rette sitt angst fylte hat i mot det de ser, enn å rette det i mot en finansverden de ikke kjenner til.
+3 #2 Stig Anders Ohrvik 25-03-2018 12:42
Svaret på hovedspørsmålet finnes vel i denne setningen, tenker jeg:
«Sannheten i dag er at det er liten forskjell på AP og H».

Høyre har holdt fast på sine kjerneverdier og rendyrket dem, og slik holdt grepet på sine kjernevelgere ved å være tydelige. Er det lite forskjell på Ap og H i dag, så er det fordi Ap har beveget seg mot Høyre. Ap har dermed sviktet sine kjernevelgere ved å bevege seg bort fra sine kjerneverdier, og oppfattes som utydelige og upålitelige.

Jeg antar at det utløser sterke følelser hos mange tidligere Ap-velgere som føler seg sviktet av de som skulle ivareta deres interesser, og i stedet har misbrukt den tilliten de er vist gjennom stemmeseddelen til å føre en annen politikk enn velgerne har forutsatt.

Nå er det kanskje velgerne som har fulgt med dårlig, siden de ikke har fått med seg høyredreiningen i Ap, men selv om man har fått det med seg, så er det vel såpass mange av Aps opprinnnelige kjernevelgere som føler et slags eierskap og en slags tilhørighet med Arbeiderpartiet som gjør at det fortsatt gjør vondt når man opplever at «selveste» Arbeiderpartiet i så stor grad svikter arbeiderklassen .

Der er det hatet mot Arbeiderpartiet kommer fra.
+4 #3 Janne Johansen 25-03-2018 13:22
Hvorfor kalles det hat når folk er forbannet og skuffet over arbeiderpartiet s politikk og svik, at høyre fører høyrepolitikk ergrer ingen. Å kalle sinnet mot arbeiderpartiet for hat er nedlatende, det er igjen et forsøk på å diskutere retorikk istedenfor politikk.
0 #4 Ingar Roggen 25-03-2018 15:32
Hvem var først ute med å si eller skrive ordene «hatet mot AP»? Når og hvor ble de først ytret i mediene? Hvorfor drodler Borgen videre på dette uttrykket med ordene «Hvorfor denne forakten mot AP»? Hvilke andre variasjoner over dette hat-temaet kommer han med i sitt program og senere for å «utdype» sine påstander om hat og forakt mot Ap? Hva slags journalistikk er dette?
+3 #5 Toril Kalsås 25-03-2018 17:05
Jeg mener man må skille mellom AP- hatet og politisk uenighet og frustrasjon, selv om det til tider er vanskelig å se forskjell fordi ordskiftet er preget av store ord på alle sider. Det er helt legalt å være uenig med AP og mene at de svikter Arbeiderklassen , være frustrert fordi de er så like H og Frp, at de politiske prosessene i partiet ikke fungerer som man skulle ønske etc, og la det komme ut med sterke ord, det er det som kalles politikk. Hatet er basert på konspirasjoner, på overdrivelser, på omskrivinger, der de som eneste parti får skylden for alt som er galt i Norge- tross at de var folkevalgt, tross den parlamentariske modellen vi har i Norge og hvor samstemte de borgerlige partiene inkludert AP egentlig er. Hatet er når politisk uenighet ikke blir forklart med politisk analyse, men at noen er onde og har onde hensikter med folket, at de bevisst fører oss ut i vanskeligheter fordi de ønsker å påføre Norge og folk i Norge fæle ting. Og dette hatet har en lang historie, fra den gang AP var rødt og for arbeiderklassen , den gang de ønsket å gjøre en forskjell for folk flest, via borgerklassens frustrasjoner da de faktisk gjorde det, til høyreekstremes behov for en tydelige fiende.
+1 #6 Frode Fjeld 25-03-2018 20:35
Janne Johansen: Grunnen til at det kalles "hatet mot AP" er nettopp at dette fenomenet er tilsynelatende helt uten politisk substans, og består i all hovedsak av ren retorikk som dessuten er så kraftig (og stort sett helt usaklig) at å kalle det "hat" er helt naturlig. Listhaugs avskjedstale føyer seg inn i dette, men er selvsagt mindre enn det man ser fra mindre møblerte kontorer.

Dette betyr ikke at det er fullt mulig å være saklig uenig med AP, skuffet, sinna, etc. Dette er noe annet enn det som menes med "hatet mot AP", som er et fenomen som jeg syns er etterhvert både lett gjenkjennelig og virkelig skummelt, selv om jeg aldri har stemt AP.
0 #7 Jens Petter Homleid 26-03-2018 09:55
Er ikke misunnelse den viktigste drivkraften for mange. Vi vil være bedre enn de vi sammenligner oss med. Støre har det meste, ikke minst penger. Det hadde vært greit om han oppførte seg som andre med mye penger, men han skiller seg ut. Er det ikke de som skiller seg ut, som skal tas? Ref. "La oss ta en idealist. La oss ta de som kom hit sist. Etc etc. Lista er lang, og Støre står på toppen. Laglig til for hogg.
0 #8 knut arne sanden 26-03-2018 18:15
Vanskelig å fatte hvorfor det kommerfra folk som er grupper har og som vil ha tjent mest på APs politikk
0 #9 Ove Andre Johansen 28-03-2018 03:47
Sosialdemokrati et ble engang oppfunnet av jøden Ferdinand Lasalle, for at arbeiderne og de fattige ikke skulle gjøre revolusjon. Istedenfor skulle arbeiderne og de fattige få smuler fra de rikes bord ved reformer. Lasalle konkurerte med Karl Marx om gunsten fra Rotschild og rike jødiske bankierer, som brukte kommunismen og sosialdemokrati et til å holde kontrol over arbeidere og fattigfolk. Jødene selv har noe de kaller for "kahaler", samfunn i samfunnet, og kahalene finnes i alle land hvor det er jøder. Da betaler jødene skatt til sin kahal, og kahalen bruker pengene til å hjelpe frem jødene i det samfunnet de lever. Kommunismen er en kopi av kahalsystemet, og kommunismen er for vanlige folk som ikke er jøder. På slutten av 1800-tallet kom det 2 millioner jøder til Romania og Bess-Arabien. I løpet av 20 år tok de kontroll over økonomien i Romania. Jødene betalte inn skatt til kahalen(e) i Romania, som igjen brukte pengene til å bestikke politi, dommere og politikere. De brukte også pengene fra kahalene til å subidiere jøder. Rundt en rumensk kjøpmann kunne det etablere seg 3-4 jødiske kjøpmenn, og de holdt prisene nede ved hjelp av subsidier fra kahalen. Når den rumenske kjøpmannen hadde gått konkurs, så satte de jødiske opp prisen igjen. Derfor ble jødene hatet i Europa og Øst-Europa. I den norske grunnloven sto det at "jøder og annet pakk ikke skulle ha adgang til Norge". Altså, sosialdemokrati et er en ideologi, som i utgangspunktet var for reformer istedenfor revolusjon. Lederne i sosialdemokrati et har alltid jobbet for de rikes sak og sosialdemokrati et har alltid gjort det som har gagnet de rike internasjonale bankiererne, som er jøder. Vel, jeg er ikke nazist og heller ikke antisemitt. Jeg forklarer bare hvorfor folk naturlig reagerer på at sosialdemokrati et (og kommunismen) er ideologier som seiler under falskt flagg. Sosialdemokrati et og kommunismen jobber ikke for at arbeidere og fattige skal ha det bra, men for at det skal gå bra for de internasjonale bankiererne, eliten. Nå selges norske statlige bedrifter ut av landet. Vannkraft, fisk og olje selges også ut. "Arvesølvet" avhendes til utlandet, og noen av de som har råd til å kjøpe dette billig, er faktisk de rike internasjonale bankiererne som kjøper dett via fond og multinasjonale bedrifter. Men alle nordmenn lar seg ikke lure, og det er flere og flere som lærer seg om hvordan ting henger sammen. Det eneste politiske partiet i dag som tar vare på Norge, er vel kanskje Senterpartiet. Dessuten er det slik at de rikeste i Norge blir rikere, samtidig som de fattige og pensjonister får mindre og mindre. Velferdsgodene kuttes ned og fjernes og det gjøres ved hjelp av AP (sosialdemokrati et), som vil at folk bare skal ha smuler (reformer). Folk er forbannet, og folket skjønner at noe er galt, selv om ikke alle er så gode på politikk og historie. Ikke minst har det blant annet blitt opprettet et barnevern som tar norske barn og plasserer de i institusjoner som drives av internasjonale fond og investorer. Dette er bare å pille litt i overflaten om hvorfor AP, sosialdemokrati et og Støre er hatet. Hvis Støre er flink til å selge ut Norge til utlandet, og er flink til å ødelegge den norske velferdsstaten, så kan kanskje også han få en god jobb i utlandet, slik som Stoltenberg!
0 #10 Geir Yeh 13-06-2018 03:21
Med bolig i Taipei har jeg merket meg at Jonas Gahr Støre i motsetning til Donald Trump aldri har talt positivt om at Taiwan har samme verdisyn som Norge med demokrati, pressefrihet, menneskerettigh eter. Nordmenn nyter visumfrihet til Taiwan som betyr at Taiwan ikke er en provins av Kina, men Støre støtter offisielt at Beijing krever full sensur av presse og skoler/universi teter i Taiwan.

Legg til kommentar