Annet

Anne Holt: En ideologi på at man skal la være å bry seg

Anne Holt: En ideologi på at man skal la være å bry seg

Anne Holt har lest Dagens Næringsliv:

"Dagens Næringsliv publiserte fredag et intervju med Espen Teigen, Sylvi Listhaugs inntil sist tirsdag politiske rådgiver og SoMe-ansvarlige. Det var særlig avslutningen som fanget min oppmerksomhet. Den gikk slik:

”Og han forteller at han sorterer verden i sirkler.

Han tegner med fingeren. I den indre sirkelen er broren, kjæresten og moren. - Dem er jeg glad i og avhengig av, sier han.

I sirkel nummer to er det gode venner. - Der er det også mange jeg er glad i, sier han.

Så tegner han den tredje, og ytterste, sirkelen. Hvem er der? - Alle andre. Og der bryr jeg meg ikke i det hele tatt. For de er ikke mitt anliggende. Jeg kan ta ansvar for mine, og noen burde ta ansvar for dem, men jeg kan ikke redde verden, liksom, sier Espen Teigen. - For den vil ikke reddes.”

Sitatet fra DN og Espen Teigen er rett og slett en interessant og ganske presis politisk trosbekjennelse. Med en avslutning som grenser til nihilisme: en 25 år gammel mann som bygger sin ideologi på man skal la være å bry seg om verden, ettersom verden ikke vil reddes. Skummelt, etter mitt syn. Men dog; et godt, tankevekkende og svært oppklarende intervju," skriver Anne Holt blant annet.

Les hele hennes tekst under "les mer."

 

Anne Holts fullstendige tekst:

Dagens Næringsliv publiserte fredag et intervju med Espen Teigen, Sylvi Listhaugs inntil sist tirsdag politiske rådgiver og SoMe-ansvarlige. Det var særlig avslutningen som fanget min oppmerksomhet. Den gikk slik:

”Og han forteller at han sorterer verden i sirkler. Han tegner med fingeren. I den indre sirkelen er broren, kjæresten og moren. - Dem er jeg glad i og avhengig av, sier han.

I sirkel nummer to er det gode venner. - Der er det også mange jeg er glad i, sier han.

Så tegner han den tredje, og ytterste, sirkelen. Hvem er der? - Alle andre. Og der bryr jeg meg ikke i det hele tatt. For de er ikke mitt anliggende. Jeg kan ta ansvar for mine, og noen burde ta ansvar for dem, men jeg kan ikke redde verden, liksom, sier Espen Teigen. - For den vil ikke reddes.”

De fleste av oss vil kunne lage tilsvarende sirkler som Teigen gjør. Vi er glade i og avhengig av våre aller nærmeste, og bryr oss om våre venner i sirkel nummer to. Hvordan vi ser på sirkel nummer tre er imidlertid et grunnleggende politisk spørsmål. FrP, og særlig den delen av partiet som Teigen tilhører, har de siste årene vært opptatt av at holdningen til denne sirkelen fra oss de svært upresist kaller ”venstresiden”, blant annet er et spørsmål om pral. Skryt. Om hvor snill man er. Om godhetstyranni. Jeg har aldri skjønt akkurat det.

Man kan selvsagt begrense spørsmålet om hvordan man vil behandle ”alle andre” til et spørsmål om etikk, godhet eller religiøs plikt. Avgrensningen er imidlertid i beste fall utarmende for debatten. Holdningen til den tredje sirkelen handler nemlig også, og for mange av oss først og fremst, om hva vi anser som hensiktsmessig for å opprettholde demokrati, fred, helse, utdanning – ja, hvordan vi skal beholde og styrke det Norge vi har, og få mulighet til å utvikle det videre. Synet på velferdsstat, hjelpeplikt, solidaritet og samhold er ikke bare et spørsmål om hva som er riktig (selv om det selvsagt ideologisk sett også er dét for de av oss som mener dette!), men om hva som er nødvendig for at kjernen i ens egosentriske liv, familie og venner, skal kunne leve slik vi ønsker.

Med andre ord: slik jeg ser det er Espen Teigen og jeg enige om hva som for oss er viktigst. Våre egne. Jeg er verken snillere eller mer moralsk enn ham, men jeg mener altså at mine menneskers gode liv ikke kan oppnås med mindre jeg er villig til å gjøre noe for Den Tredje Sirkelen.

Det mener for øvrig også Historien.

Sitatet fra DN og Espen Teigen er rett og slett en interessant og ganske presis politisk trosbekjennelse. Med en avslutning som grenser til nihilisme: en 25 år gammel mann som bygger sin ideologi på man skal la være å bry seg om verden, ettersom verden ikke vil reddes.

Skummelt, etter mitt syn. Men dog; et godt, tankevekkende og svært oppklarende intervju. God påske!