Annet

Hagegata 31: Det blir også kommunale utleieboliger i blokka

Hagegata 31: Det blir også kommunale utleieboliger i blokka

Det er viktig med varierte boområder, med en god miks f.eks. på alder, kjønn, etnisitet, barn eller sosial status forøvrig. Vi bør ikke ha hele blokker eller oppganger bare bestående av flyktninger, av folk med problemer knyttet til rus eller psykiske lidelser, av funksjonshemmede eller kun av pensjonister. Boliger for eldre kan f.eks. med hell mikses med studentboliger.

Kommunen har, etter vedtak i bystyret, en prosess på å selge leilighetene i en bygård på 60 leiligheter ved Tøyen Torg – Hagegata 31. Fra SV og min side har det derfor vært viktig å sikre at flest mulig av de som har bodd i gården settes i stand til å bli boende, ved å kjøpe leiligheten de har bodd i. Dette ved ordninger som leie-til-eie og startlån. Men også med rett til å kjøpe til 80 % av markedspris, slik eierseksjonsloven forutsetter.

Så har det vært reist tvil om hvorvidt kommunen også i Hagegata 31 skal ha kommunale utleieboliger, som et bidrag til spredning og integrering. Det har derfor vært viktig å få slått fast at kommunen ikke skal selge alle leilighetene blokka. Noen skal beholdes til kommunale utleieboliger.

I et brev byrådsavdeling for næring og eierskap nå har sendt styret for Sameiet Hagegata 31 presiseres det derfor: «Det følger av eierseksjonsloven § 24 (4) at en juridisk seksjonseier kan erverve inntil ti prosent av seksjonene i eierseksjonssameier. Seksjoner i boligsameiet har vært solgt i markedet under forutsetning om at Boligbygg vil selge seg ned i Hagegata 31 inntil det gjenstår 10 % i kommunal eie.»

Dette er klokt.


Legg til kommentar