Annet

Gratulerer med dagen

Gratulerer med dagen

Jeg oppfordrer alle i Oslo-området til å møte på Youngstorget, hvor arrangementet starter kl. 11.25.

Hovedparolen for 1.mai-markeringen i Oslo er "Fellesskap fungerer - Stopp velferdsprofitørene."

" I det politiske budskapet for dagen heter det bl.a.

"Private Barnehagers Landsforbunds krav til Oslo kommune på 100 millioner for manglende offentlig bidrag, viser at lokale folkevalgte må får rett til å avvise kommersielle selskaper. Skattemilliarder ment for velferd og ansattes lønn og pensjon må ikke bli til privat profitt. Alternativet er faste kommunalt ansatte på heltid som gis økt tillit, medbestemmelse og mulighet til å bruke kunnskap og erfaringer for å gjøre tjenestene bedre. Skatt på kapital, eiendom og inntekter over 600.000 kroner må økes. Flernasjonale selskaper som Google og andre må også bidra til fellesskapet og kampen mot svart arbeid må skjerpes."

Oslo SVs paroler er Kamp mot fattigdom – Øk barnetrygden, Stopp bombingen i Syria, Ta kampen for hele og faste stillinger og Fritid framfor forbruk. 6-timersdag nå

LO i Oslo oppfordrer til en brei mobilisering mot høyrepolitikken og det nyliberale prosjektet for å forhindre økte klasseforskjeller.


Legg til kommentar