Annet

Fyll opp tomme kommunale bygg

Fyll opp tomme kommunale bygg

Oslo kommune har eid Skar leir i Maridalen siden 2008, og siden da har eiendommene stått tomme. I 10 år. I bystyret denne uka ble det fattet vedtak som gjør at det nå igjen blir liv i leiren. Og bra er det.

Og jeg kunne naturligvis ikke unndra meg en mulighet til igjen å minne bystyret om at Oslo kommune fortsatt har et forbedringspotensiale når det gjelder å sørge for at kommunal eiendom ikke blir stående tomme. Bygninger og eiendom som står tomme forfaller, og det er selvsagt dårlig forvaltning av fellesskapets verdier.

Kommunens behov for lokaler endrer seg selvsagt over tid. Og det kan føre til at vi må akseptere at bygninger i en kort periode blir stående tomme. Men i ventetiden kan jo lokalene brukes. Det finnes masser av behov:

- Kunstnere kan bruke det som atelieer

- Frivillig organisasjonsliv kan bruke det til aktiviteter som teater, hobbypregede aktiviter o.l.

- Hvis det handler om en institusjon eller bolig: kan brukes til overnatting f.eks. for studenter

- Ja, det kan vel også brukes til lagring – lagring for eksempel for skolekorpsenes loppemarked

- Teatergrupper trenger å lagre kulisser og rekvisitter

Dette bare som noen eksempler på midlertidig bruk.

Les bystyreinnlegget mitt nedenfor.

 

Oslo bystyre 25. april 2018

Ivar Johansen, SV

Sak Framtidig bruk av Skar leir

Ordfører

Oslo kommune har eid Skar leir siden 2008, og siden da har eiendommene stått tomme. I 10 år.

Det private forslaget til saken har lagt i bystyret siden 2014, i 4 år.

Dette illustrerer at saken er vanskelig, og sett i ettertid er jeg ikke sikker på om dette var et klokt kjøp av Oslo kommune.

Jeg kan ikke unndra meg en mulighet til igjen å minne om at Oslo kommune fortsatt har et forbedringspotensiale når det gjelder å sørge for at kommunal eiendom ikke blir stående tomme. Bygninger og eiendom som står tomme forfaller, og det er selvsagt dårlig forvaltning av fellesskapets verdier.

Kommunens behov for lokaler endrer seg selvsagt over tid. Og det kan føre til at vi må akseptere at bygninger i en kort periode blir stående tomme. Men i ventetiden kan jo lokalene brukes. Det finnes masser av behov:

- Kunstnere kan bruke det som atelieer

- Frivillig organisasjonsliv kan bruke det til aktiviteter som teater, hobbypregede aktiviter o.l.

- Hvis det handler om en institusjon eller bolig: kan brukes til overnatting f.eks. for studenter

- Ja, det kan vel også brukes til lagring – lagring for eksempel for skolekorpsenes loppemarked

- Teatergrupper trenger å lagre kulisser og rekvisitter

Dette bare som noen eksempler på midlertidig bruk.

La meg nevne noen av byggene som har stått tomme i årevis: På Dikemark står det tomme lokaler, særlig blant den statlige del av eiendomsmassen, men også Oslo kommunes eiendommer. Oppsal sykehjem står tomt, Lille Tøyen sykehjem står tomt og på Tøyen Torg har vi en hel bygård som står tom.  Bare som noen eksempler. Vi må også sørge for at Myntgata blir fylt opp med midlertidig bruk.

Hovedbudskapet er: Kommunale bygg må tas i bruk, også gjennom midlertidig bruk.