Annet

Boligutleie i Oslo: "Bøttekott" på 4,5 kvadratmeter til kr. 6.200 pr mnd.

Boligutleie i Oslo: Bøttekott på 4,5 kvadratmeter til kr. 6.200 pr mnd.

Nordan Helland er en tidligere bystyrekollega av meg fra Høyre. På sin Facebook-side presenterer han seg som «Offiser (r) - Liberal-konservativ politisk engasjert - Eiendomsinvestor - Gründer – Karateutøver.»

Gjennom sitt firma Fidan Eiendom har han siden 2001 drevet utleie av private rom i bofellesskap sentralt i Oslo. Konseptet er knøttsmå boliger, i hovedsak i størrelsesorden 4,5 til 8 kvadratmeter, tilsvarende knøttlite fellesareal og til stive priser.

Hva tenker du om

8 kvm på Sagene til kr. 5.900 pr mnd

10 kvm på Frogner til kr. 6.200 pr. mnd

7 kvm på Grünerløkka til kr. 6.100 pr. mnd

9 kvm i Homansbyen til kr. 6.500 pr. mnd

8 kvm på St. Hanshaugen til kr. 6.500 pr. mnd

4,5 kvm på Torshov til kr. 5.600 pr. mnd

«I tillegg til leieprisen kommer kr 600 som dekker strøm, Internett, kabel-TV og møblering, samt kr 100 som går til felleskassen som disponeres av hussjefen som bor i kollektivet, for innkjøp av felles forbruksartikler (rengjøringsmidler m.m.)»

Helland disponerer rundt 100 slike leiligheter rundt i byen og gjør slik sett gode penger på folks bolignød. Jeg forutsetter at dette skjer innenfor lovens ramme, men ser at enkelte mener kontrakt og priser er lovstridige. Se en oversikt over disse lelighetene her.

Over noen dager har det på min Facebook-profil vært en debatt om denne virksomheten, og reaksjonene er skarpe. Les selv. Hva synes du? Hva er dine erfaringer?

Kommentarer   

+1 #1 Marit Killu 18-05-2018 07:11
Moral er ett aspekt. Men om virksomheten kan stoppes må man se på lovverket. Leie ut kott på 4,5 m2 ? Det er iallefall ikke godkjent oppholdsrom iht. PBL. Litt avhengig av når leilighetene ble godkjent varierer minste tillatte romstørrelser. Kjenner ikke husleieloven. Mulig man kan få refundert husleie om man har betalt leie for åpenbart ulovlig hybel?
0 #2 Stig Høisæther 18-05-2018 12:48
Så små boliger bryter med byggeforskrifte ne og er ulovlig. Når det gjelder denne type utleie så blir den mer og mer vanlig. Bokollektiver med felles bad, stue og kjøkken er mer vanlig fordi dette gir utleier eks 6000 pr rom og en har da gjerne 4-5 rom på 8-10 kvm. Med 5 rom gir det en leie inntekt på kr 30 000 i mnd enn en skulle leie ut til en familien til kr 13 -14000 pr mnd. Det var mye snakk om over befolkede boliger som kom med i husleieloven, men det er ikke leieboerne som tar inn flere, men utleierne som utnytter boligene annerledes med flere beboere på leien. Nå er leien for ett rom varierende fra 5000 til kr 7000 pr mnd, mens to roms er til samme pris ofte eller litt høyere. Jeg kan ikke se at denne type boliger skal bidra til å mette markedet slik at leieprisene går nedover, ser ingen tegn til dette. Dette er mer et tegn i tillatt grådighets kultur etter ny lovgivning kom i år 2000. Så 18 år har leiemarkedet vært markeds basert og nå er vi i en tid der utleierne ikke kan tyne så mye mer ut av boligsøkende.
0 #3 Anne 19-05-2018 09:45
Dette er helt forkastelig!! Nå har boligforvbryter e fått herje som dem vil siden 90-tallet, hvorfor er det ingen som gjør noe konstruktivt med dette? Jeg er så i beite på boligmarkedet, og det har alltid vært et problem. Jeg får Jeg er ufør med minds ate satsen,, og jobba 8 timer i uka for å slippe sosialkontoret, seg Boe aleine og betaler 12000,- mnd. Jeg får ikke kommunal bolig, ikke bostøtte og ikke Startlån. Jeg måtte slutte i jobben, så nå har jeg kun ufør utbetaling, og må finne noe mindre og billigere. Det er bare det at alt har blitt dyrere igjen, og nå må jeg flytte inn i kollektiv som voksen. Jeg er ikke noe kollektivperson , men sånn har det blitt. Hybler koster hybler det samme som det kosta her når jeg flytta inn i 2014. Det er fortvilende, og veldig provoserende at ingen gjør noe. Dårlig politisk arbeid, eller bryr dem seg ikke over bermen der nede på den hierarkiske stigen?

Legg til kommentar