Annet

Etiske regler for kommunalt ansatte slutter ikke når kontortida er over

Etiske regler for kommunalt ansatte slutter ikke når kontortida er over

I årevis har avdelingsdirektør Gunnar Wedde frontet Oslo kommunes kamp mot arbeidslivskrim og svart arbeid. En Aftenposten-gransking viser at han har deltatt i omfattende pengespill i en ulovlig pokerklubb. Overfor Aftenposten skriver han: «Det dreier seg om aktivitet foretatt på min fritid som privatperson. Dette har ingen innvirkning på utførelsen av mitt arbeid eller min rolle i organisasjonen."

I Aftenposten i dag uttaler jeg meg om saken: "SVs bystyreveteran Ivar Johansen mener saken om Weddes aktiviteter på en ulovlig pokerklubb er alvorlig fordi avdelingsdirektøren selv jobber mot økonomisk kriminalitet og skatteunndragelser i bransjer som får kommunale oppdrag.

– Det etiske regelverket slutter ikke når kontortiden er over. Det gjelder hele døgnet, særlig for de i lederstillinger, sier Johansen. I årevis har han vært et uoffisielt Oslo-ombud mellom kommunens byråkrati og befolkningen.

Han understreker at den som her er berørt må få forklare seg før kommunen vurderer reaksjoner. – Her har vi bare Aftenpostens versjon, og jeg er interessert i å sikre Weddes rettssikkerhet og høre hans versjon. Men fordi jeg forstår at Wedde har bekreftet sakens fakta, er det mulig å uttale seg prinsipielt om dette. Så overlater jeg til politi og arbeidsgiveransvarlig å vurdere jus, sier Johansen.

Dette handler om Oslo kommunes omdømme og troverdighet, understreker Johansen.

– Når en har et arbeidsfelt innen bekjempelse av svart økonomi, arbeidslivskriminalitet og annen kriminell aktivitet, bør en være svært varsom. I enhver sammenheng er kommunens omdømme viktig. Det er særlig viktig at hvis man fronter et slikt saksfelt. Da er det viktig at man faktisk fremstår korrekt, og at man selv følger kommunens regler. Weddes spilling kan også stille ham i en sårbar posisjon. Han har et arbeid som stiller spesielle krav."


Legg til kommentar