Annet

Gjenvalg i bystyret? 32 år i folkets tjeneste får holde

Gjenvalg i bystyret? 32 år i folkets tjeneste får holde

14 år gammel meldte jeg meg inn i et politisk parti for å delta i valgkampen. Det var i 1965.

Gjennom veldig mange år lå mitt engasjement på freds- solidaritets- og internasjonale spørsmål.  Drev Fredskontor og bl.a. fredsavisa Ikkevold. Masser av drakamper med toppledelse i Forsvaret og de hemmelige tjenester. Drakamper om helt urimelig hemmelighold av vital informasjon for forsvarsdebatten om Norge som en militærbase for USA og utsatte norske lokalsamfunn. Har tilbragt veldig mye tid i norske rettssaler i kampen mot hemmelighold.

Siden 1987 har min arena først og fremst vært lokalpolitikk som medlem av Oslo bystyre (og som en konsekvens av det engasjementet: 12 år som hovedstyremedlem i KS), noe militærtoppene sikkert setter pris på. Først og fremst har det vært en kamp mot levekårsforskjeller,  og engasjement for helse- og velferd og det å være ombud for dem som utsettes for en urimelig behandling av forvaltningen. Og også her har det blitt en kamp mot en helt urimelig hemmeligholdskultur.

32 år er veldig mange år. 8 valgperioder det samme. I går kveld var fristen for å gi beskjed om jeg ønsker gjenvalg. Mitt svar ble nei, først og fremst av disse grunner:

- SV har de siste par årene fått en betydelig medlemsvekst. Jeg ser masser av nye, dyktige, folk som står i kø for å gjøre en innsats.

- Med leilighet i Hellas og en familie hvor begge nå er pensjonister og (bonus)barnebarn vil nok også privatarenaen prioriteres høyere opp.

- Engasjementet vil fortsatt være der, og jeg vil sikkert påta meg oppgaver for SV, men ønsker å være mindre låst til møtestolen og saksdokumentene.

Jeg er av de folkevalgte som jobber i tett med dialog og kontakt med innbyggerne og interessegrupper. Nærmere 19.000 følger meg på sosiale medier, og bloggen har en 150.000 unike besøkende årlig. Mange har sett meg som "sitt" ombud og representant, uavhengig av parti. Så har jeg da også vært blant de i Oslo som har fått flest personstemmer (1.254 ved siste valg) og slengerstemmer (1.286 ved siste valg). Mao: 2.540 av byens innbyggere har hatt et særskilt ønske om at jeg skulle være i bystyret. Det er en tillit jeg verdsetter høyt.

Men: Kommunevalget er først neste høst, og fram til da er jeg selvsagt i full aktivitet som ombud i folkets tjeneste.