Annet

Forebygging av vold og mobbing gjennom økt bevisstgjøring rundt voksenrollen

Forebygging av vold og mobbing gjennom økt bevisstgjøring rundt voksenrollen

Mobbeombudet i Oslo oppsummerer året som har gått gjennom appell om voksnes holdninger til barn som har det vanskelig:

Har du møtt et barn eller en ungdom som utforder deg, som ikke gjør som du vil, eller som du føler du strekker deg uendelig langt for, uten at det hjelper?

Hvor flink er du til å se på deg selv i slike situasjoner? Hvor gode er vi voksne generelt på å analysere omgivelsene til barnet for å forstå atferden?

Det kan ofte være fristende å ty til tiltak knyttet til straff og belønning. Det kan være befriende å sette bort ansvaret for problemet til de man tenker er flinkere, eller å velge lettvinte løsninger som å bortforklare, avlede, eller isolere problemet bort fra konteksten.

Nylig holdt Mobbeombudet i Oslo et foredrag på TEDxOslo om dette temaet. Ifølge Mobbeombudet handler foredraget like mye om den frustrerte tenåringen som skyver fra seg voksne, som den ensomme jenta i skolegården som "tross alt sier så mange rare ting at det er ikke rart de andre trekker seg litt unna". Det handler om den urolige fireåringen i barnehagen som slår og biter barn og voksne, men også om unge gutter som finner etterlengtet tilhørighet, respekt og anerkjennelse i feil miljø.

Det handler om anmerkninger og trusler som tiltak for å snu et dårlig skolemiljø. Om forenklede forklaringer på vold og mobbing knyttet til enkeltindivider og deres evne til tilpasningsdyktighet. Om gode intensjoner som blir hengende fast i floker av ansvarsfraskrivelser for hva som må gjøres før man i det hele tatt kan begynne å endre på noe, og hvem sin feil det er at det ikke kommer til å skje med det aller første uansett.

Når voksne mislykkes i å skape trygge og inkluderende miljøer, er det barna det var vanskeligst å hjelpe i utgangspunktet som rammes hardest. Du har lite å tape, men mye å vinne, på å stille deg selv ett spørsmål, sier Mobbeombudet.

Se foredraget her - og del gjerne med noen som jobber med, har ansvar for, eller har egne barn.