Annet

Badeland på Økern: Ikke aktuelt å frafalle kravet

Badeland på Økern: Ikke aktuelt å frafalle kravet

På Økern planlegger Steen & Strøm et nytt kjøpesenter på 60.000 kvadratmeter.

I godkjennelse Oslo kommune har gitt for å starte byggingen av Økernsenteret er det rekkefølgebestemmelser. Rekkefølgebestemmelsen lister opp en del krav kommunen har til utbygger, som veier og infrastruktur som skal bygges for at senteret skal ferdigstilles og åpne. Et av kravene er at badeland skal være på plass.

Utbyggeren ønsker nå å ta ut denne rekkefølgebestemmelsen slik at de ikke trenger å bygge et badeland. I et brev til byråd Hanna Marcussen skriver advokatfirmaet Schjødt på vegne av Økern Sentrum at de vil vurdere alternativ bruk for tomten som er avsatt til badeland.

Jeg synes advokatfirmaet er noe dristig når de skriver: «Som nevnt i møtet har utbygger allerede bekreftet at kommunen ikke har behov for bad, se vedlagte referat av 23. desember 2016. EBY har bekreftet at bad som rekkefølgekrav ikke hensynstas i en utbyggingsavtale.»

Planene for nytt Tøyenbad og det nye badeland på Økern henger tett sammen. Dimensjonering av Tøyenbadet er tilpasset at det kommer nytt badeland på Økern. For SVs del er det derfor helt uaktuelt at kommunen skal frafalle krav om badeland som en del av det nye Økernsenter-konseptet.


Kommentarer   

0 #1 Sara Linn Gerhardt 04-10-2018 22:46
Vær gjerne også obs på denne problematikken ifbm detaljregulerin g av utbyggingsplane ne på Ekebergsletta i regi av KFUM og BSK. Svømmebasseng for bydelen brukes som innsalg i begge prosjektene, og det er også bekymring knyttet til bærekraften i to slike små anlegg dersom klubbene ikke forplikter seg til å samordne planene sine.
0 #2 Lars-Erik 05-10-2018 02:51
Hva med kapasiteten til aktiviteter ellers i bydelen? Det spys ut blokker på rekke og rad. Hva med skoleplasser, barnehageplasse r. Og ikke minst idrettsarenaer. Vi er blitt et «u-land» i forhold til tilbud for både barn og voksne. Hvorfor bygges det helt ukritisk nye blokker, når bydelen ikke har nok tilby??? Se noen kilometer vekk fra bydelen, så er det ikke vanskelig å se hva vi har i vente.
FORBANNA Bydel Bjerke fotballtrener og pappa.
0 #3 Elisabeth 19-10-2020 10:22
Hei, vi flyttet til Økern pga badeland prosjektet. Nå må vi dra til Drøbakk eller Askim for at gutten vår skal få kose seg i vannet. Vi skjønner ikke at hovedstaden ikke kan ha et badeland.

Legg til kommentar