Annet

Framtidas handel i norske byer

Framtidas handel i norske byer

Les PowerPointene fra innledning om dette i Oslo Handelstands Forening.

Handelen er i stor transformasjon, og nye forretningsmodeller oppstår hele tiden. Samtidig vokser byene kraftig. Det grønne skiftet i økonomien innebærer endringer også for norsk varehandel. Biltilgjengeligheten i bysentra strupes ved hjelp av bompenger og nye bilfrie områder, samtidig vokser netthandelen sterkt innenfor mange varesegmenter.

Hvilke konsekvenser får dette i byer og tettsteder i Norge?

Vil den fysiske butikken fortsatt ha en rolle i norske bysentrum, og hvordan vil den rollen være?

Dette var temaet på et møte i Oslo Handelsstands Forening. Marit Elisabeth Jensen fra Cushman & Wakefield Realkapital svarte på disse spørsmålene ut i fra sitt ståsted.


Kommentarer   

0 #1 Richard Renstrøm 21-10-2018 09:29
Det skjer en endringer der de fysiske butikkene har mange konkurransefort rinn ift. nettbutikkene. Da er det viktig å se endringer og være i forkant.

For ca. 10 år siden lastet de fleste ned musikk fra nettet. Man fikk flere sider som var full av virus som Napster.

Da Apple lanserte Itunes der man faktisk måtte betale for musikken, begynte det å endre seg. Også da Spotify kom. Folk var villig til å betale for musikken igjen. Itunes og Spotfy er konsepter som har tilpasset seg endringer i markedet.
0 #2 Lars Kristian Stige 21-10-2018 14:10
Det største problemet for handelsnæringen i byene er jo at handelen ikke foregår der lenger. I nesten alle de større byene ligger de klart største kjøpesentrene utenfor sentrum. Og de som er igjen, sliter stadig tyngre. I Ålesund ligger de langt fleste butikkene nå på Moa 10 km øst for det gamle sentrum. I Bergen er det klart største kjøpesenteret Lagunen i ferd med å utvikle seg til «en by i byen». Med en bussterminal som snart vil få over 1000 avganger i døgnet - og vil bli større enn den i sentrum. Og det finnes ingen kjøpesentre igjen i sentrum som kan måle seg med de på Lagunen, Oasen (Fyllingsdalen) og Åsane (Bergen Nord).

Legg til kommentar

Sikkerhetskode
Vis ny kode