Annet

Festningen tilbake til byen

Festningen tilbake til byen

Etter initiativ fra meg, og på forslag fra Ap, SV og MDG, vedtok bystyret sist uke nesten enstemmig forslaget om at "Byrådet tar initiativ overfor regjeringen for å begynne et langsiktig og gradvis arbeid for økt byliv i Akershus festning."

Festningens lange og rike historie kan komme mer til sin rett hvis området blir en mer integrert del av det levende Oslo sentrum. Når Statsministerens kontor fraflytter området i 2023, understreker dette muligheten for å utvikle Akershus festning som Oslos nye bydel med folkeliv, kultur og handel. Her kan vi utvikle Festningsbyen.

Festningen er fredet, og en videreutvikling av Festningsbyen vil kreve svært strenge og gjennomtenkte reguleringsbestemmelser. En levende bydel må kombineres med de viktige verneverdiene som finnes her. Å gi Akershus festning til byen og folket er en av de mest spennende byutviklingsmulighetene som fins i Oslo og i sentrum av byen vår. Bystyrets vedtak denne uka kan representere begynnelsen på et nytt kapittel i den lange historien til Akershus festning, og til Oslo sentrum.

Les mitt innlegg i bystyret under "les mer."

 

Oslo bystyre 24. okt. 2018

Ivar Johansen, SV

Sak Privat forslag: Festningen tilbake til byen

Ordfører,

Byrådet og bystyreflertallet ønsker mer byliv i Oslo sentrum.

Bilfritt byliv gjennomføres nå.

Spennende byutvikling er underveis i Kvadraturen og på Vippetangen.

Kommunen har også kjøpt opp Myntgata 2.

Men en stor del av sentrum, i Akershus festning, er i dag et operativt militært hovedkvarter. Det legger begrensninger på bruken av området, og på publikums adgang. Det fins heller ikke noen gode militære begrunnelser for å opprettholde operative militæranlegg midt i Oslo sentrum.

Dagens bruk av området hindrer økt byliv. Vi snakker her om en av de rikeste og mest spennende delene av byen vår.

Den over 700 år gamle borgen har en lang historie. Den har vært beleiret en rekke ganger, men aldri inntatt med makt av fiendtlige styrker fra utlandet. I dette området ble Christiania gjenreist etter bybrannen i Oslo i 1624. Her sonet ledere for Kautokeino-opprøret i fengselet kalt Slaveriet. Her ble 42 nordmenn henrettet i 1945, av den nazi-tyske okkupasjonsmakten.

Festningens lange og rike historie kan komme mer til sin rett hvis området blir en mer integrert del av det levende Oslo sentrum.

Når Statsministerens kontor fraflytter området i 2023, understreker dette muligheten for å utvikle Akershus festning som Oslos nye bydel med folkeliv, kultur og handel. Her kan vi utvikle Festningsbyen.

Det er staten som sitter på nøkkelen for en slik utvikling. Forsvarets operative institusjoner vil kunne få tidsriktige og funksjonelle lokaler i andre deler av byen, for eksempel Groruddalen eller Oslo sør. De historiske museene i festningen vil kunne få flere besøkende og mer oppmerksomhet, i og med at området blir mer tilgjengelig og attraktivt for publikum.

Festningen er fredet, og en videreutvikling av Festningsbyen vil kreve svært strenge og gjennomtenkte reguleringsbestemmelser. En levende bydel må kombineres med de viktige verneverdiene som finnes her.

Ordfører, å gi Akershus festning til byen og folket er en av de mest spennende byutviklingsmulighetene som fins i Oslo og i sentrum av byen vår. Forslaget vårt ber byrådet ta initiativ overfor regjeringen for et langsiktig og gradvis arbeid for økt byliv i Akershus festning. Slik kan arbeidet med Festningsbyen begynne.

Arbeiderpartiet, MDG og SV er glade for at alle partiene i byutviklingskomiteen, utenom ett, har gitt sin tilslutning til vårt forslag. Det gir grunn til å håpe at regjeringen, uansett farge, vil møte forslaget åpent og konstruktivt.

Dagens vedtak kan representere begynnelsen på et nytt kapittel i den lange historien til Akershus festning, og til Oslo sentrum.


Legg til kommentar

Sikkerhetskode
Vis ny kode