Annet

Oslo har vedtatt en kommuneplan fram mot 2040 - samfunnsdelen

Oslo har vedtatt en kommuneplan fram mot 2040 - samfunnsdelen

I bystyret i går vedtok vi den nnye kommuneplanen, - samfunnsdelen. Arealdelen skal behandles senere. Noen av poengene jeg la vekt på:

Over 1200 flere unge i Oslo fikk i fjor sommerjobb. Nå kan studenter bo i Pastor Fangens vei med nesten halvert husleie, i bytte mot at de tilbringer 30 timer i måneden sammen med sine eldre naboer. Vi tror på gode generasjonsmøter.

Store økonomiske forskjeller mellom folk er som gift for samfunnet. Vi må jobbe målrettet for å utjevne sosiale og økonomiske forskjeller mellom folk i våre ulike bydeler og gi alle folk like muligheter.

9 av 10 barn av foreldre med innvandrerbakgrunn er født i Norge. De er våre barn. Vi skal ha like store forventninger til, og like høye ambisjoner, for dem som til våre barn med etnisk norsk bakgrunn. Vi skal kompensere for lav inntekt og lav utdanning hjemme – for alle barn!

Oslo vil være bedre rustet mot år 2040 med en rød-grønn politikk. Et samfunn med små økonomiske forskjeller. Derfor trenger vi en radikal omfordeling. Vi skal forsvare fellesskapsløsninger.

Les hele innlegget mitt nedenfor, under "les mer."

 

Oslo bystyre 30. jan. 2019

Ivar Johansen, SV

Sak Forslag til kommuneplan for Oslo 2018

Ordfører,

Oslo mot 2040 er en by med stadig flere innbyggere, flere eldre, en ung befolkning og en stadig mer flerkulturell befolkning.

Mangfold gir muligheter. ”Ulikhet er en sterk drivkraft i utviklingen av byen. Vi må legge til rette for at ulike mennesker lever og bruker alle områdene i byen sammen. Det kan gi et mer inkluderende, motstandsdyktig og innovativt Oslo for alle,” sier DOGA-arkitekten Tor Inge Hjemdal.

Vår hverdag endrer seg avhengig av hvem som har makta i byen. Hva det rød-grønne byrådet har gjort de siste tre årene er den beste garantien for de neste tjue årene i byen vår!

Å skape en grønnere by, er god politikk!

Vi har bygget 34 km med sykkelveier i de tre siste årene. For første gang på mange år går biltrafikken i Oslo ned. Trafikk er den viktigste kilden til klimagassutslipp og lokal forurensning. Frem mot 2040 skal køene blir mindre og lufta renere!

Å skape en varmere by, er også god politikk!

Over 1200 flere unge i Oslo fikk i fjor sommerjobb. Nå kan studenter bo i Pastor Fangens vei med nesten halvert husleie, i bytte mot at de tilbringer 30 timer i måneden sammen med sine eldre naboer. Vi tror på gode generasjonsmøter.

Å skape en skapende by, er god politikk!

Kompetent arbeidskraft, digitalisering, teknologi, forskning og tverrfaglighet er noen av stikkordene når Oslo skal møte det fremtidige arbeidsmarkedet. Det er behov for flere fagarbeidere og ingeniører, særlig i bygg og anlegg. 

Oslomodellen er gullstandarden for et ryddig arbeidsliv. Vi skal møte 2040 med et ryddig arbeidsliv. Hele og faste stillinger, kvalifiserte folk, med likelønn, tarifflønn, lønn mellom oppdrag, ikke diskriminering.

Å skape en by med plass til alle, er god politikk!

Vi har bygd 1920 flere barnehageplasser i Oslo. Vi har innført gratis aktivitetsskole for 9.500 barn i 11 bydeler, fordi alle barn skal ha like muligheter. Neste år blir det gratis AKS for alle førsteklassinger.

Vi skal ta vare på bibliotekene, gjøre dem moderne og attraktive. De skal fortsette å være en viktig gratis møteplass og kilde til kunnskap, kultur og litteratur for alle.

Vi skal bygge flere boliger. Vi vil ha en by med plass til alle, ikke bare de med størst lommebok.

Store økonomiske forskjeller mellom folk er som gift for samfunnet. Vi må jobbe målrettet for å utjevne sosiale og økonomiske forskjeller mellom folk i våre ulike bydeler og gi alle folk like muligheter.

9 av 10 barn av foreldre med innvandrerbakgrunn er født i Norge. De er våre barn. Vi skal ha like store forventninger til, og like høye ambisjoner, for dem som til våre barn med etnisk norsk bakgrunn. Vi skal kompensere for lav inntekt og lav utdanning hjemme – for alle barn!

Oslo vil være bedre rustet mot år 2040 med en rød-grønn politikk. Et samfunn med små økonomiske forskjeller. Derfor trenger vi en radikal omfordeling. Vi skal forsvare fellesskapsløsninger.