Annet

Klok politisk praksis er bl.a. å skape flertall gjennom allianser

Klok politisk praksis er bl.a. å skape flertall gjennom allianser

Hva er vanskelig i rollen som bystyremedlem? Dette er et av spørsmålene det ønskes at jeg svarer på når jeg de siste ukene har møtt gymnasklasser som er på besøk i Oslo rådhus som en del av demokratiopplæringen.

Og det er kanskje særlig to situasjoner som isolert sett kan være vanskelig:

Det har vært situasjoner der jeg har ønsket å stemme annerledes enn bystyregruppen min.

Det hender at folk ute i byen, og andre partier, utfordrer SV og spør: Hvorfor stemmer dere ikke for forslag dere reelt sett er for?

Dette prøver jeg å svare på nedenfor.

Hvordan ser du på dette?

 

Det har vært situasjoner der jeg har ønsket å stemme annerledes enn bystyregruppen min.

Sånn personlig kan det være vanskelig der hvor jeg har et annet standpunkt enn det laget mitt, SVs bystyregruppe, inntar. Vi er valgt på et partiprogram og har et grunnsyn, og jeg mener det skal mye til for at enkeltrepresentanter «bryter ut» og stemmer annerledes enn bystyregruppen sin. Særlig der dette endrer bystyrets beslutning/vedtaket.

Jeg husker særlig:

- Christian Ringnes sitt Ekebergparken-prosjekt, som jeg var svært kritisk til. For meg personlig ble det ikke noen vanskelig situasjon, da bystyrets vedtak ble gjort på et møte der jeg hadde forfall pga. utenlandsreise.

- Hauskvartalet og salget til Urbanium, hvor jeg mener resultatet trolig ikke gir det byøkologiske prosjekt bystyret har vedtatt. Også der ble det ikke noen reell problemstilling fordi jeg ble utsatt for en ulykke med håndleddsbrudd, sykehusopphold og sykemelding. Jeg var derfor ikke tilstede ved den avsluttende bystyrebehandlingen.

Ingen av sakene var omtalt i det program SV gikk til valg på.

Jeg tenker at dersom slike situasjoner oppstår vil det ryddigste være at partiets mest representative organ, representantskapet, drøfter saken og hva som bør være partiets standpunkt. Jeg kan ikke tenke meg noen situasjon hvor jeg som bystyremedlem ikke ville følge fylkespartiets råd.

Men det kan være en krevende problemstilling der en kandidat har inntatt et særlig standpunkt før valget, og velgergrupper av den grunn har ansett ham som sin "sin representant" og mobilisert for å gi kandidaten ekstra personstemmer.

 

Det hender at folk ute i byen, og andre partier, utfordrer SV og spør: Hvorfor stemmer dere ikke for forslag dere reelt sett er for?

Min grunnholdning er: Jeg skal stemme for det jeg er for, og mot det jeg er mot, men …

SV er i denne bystyreperioden i en makt- og samarbeidskoalisjon med to andre partier, Arbeiderpartiet og MDG. Vi har forhandlet fram en byrådserklæring som selvsagt er et kompromiss, men hvor alle har fått «sine seire», men hvor alle også har måttet gi noe. Byrådserklæringen har en veldig solid SV-profil, og SV-politikk vi aldri kunne skapt flertall for i bystyret uten nettopp det rødgrønne samarbeidet mellom Ap, MDG, SV og Rødt.

Alle de tre partiene forplikter seg til å stemme for byrådserklæringen og den operative gjennomføringen av den: de saker byrådet fremmer for bystyret.  SV kan for eksempel bli utfordret der Rødt fremmer forslag SV selvsagt er enig i, men hvor AP har et annet standpunkt.  Skal SV da kunne stemme annerledes enn AP, eller skal byrådspartiene seg i mellom bli enige om et felles standpunkt? Det må selvsagt bli det siste. For hvis SV skal kunne stemme fritt, må Ap også kunne gjøre det samme i andre saker. Det ville betydd at SVs framforhandle «SV-seire» i byrådserklæringen kunne bli nullet ut, og nedstemt, i bystyret ved at Ap stemte sammen med borgerlig side. Og sånn kan vi ikke ha det.

Klok politisk praksis er bl.a. å skape flertall gjennom allianser, og være en troverdig avtalepart. Forpliktende byrådssamarbeid er en slik allianse. Det er jo resultater som teller: En fugl i handa er bedre enn ti på taket.

Og et tema som ligger på siden av dette: Sammenhengen mellom parlamentarisk og utenomparlamentarisk arbeid, og de brede folkelige mobiliseringene som grunnlag for kloke vedtak i folkevalgte organer.

Legg til kommentar