Annet

Ny designmanual og ny visuell identitet for Oslo kommune

Ny designmanual og ny visuell identitet for Oslo kommune

Byrådet sender nå fram forslag til bystyret.

Oslo kommune har en designhåndbok fra 1997 og uklare retningslinjer for hvordan Oslo kommune skal kommunisere visuelt. Det benyttes over 200 ulike logoer og visuelle identiteter i kommunen som fører til at Oslo kommune fremstår fragmentert. Det er kostbart å forvalte mange logoer, og vanskelig å se hva felleskapets midler går til. Innbyggerne får ingen samlet oppfatning av hvilke tjenester, tilbud og opplevelser kommunen står bak. Utvikling og vedlikehold av visuelle identiteter koster kommunen anslagsvis over 40 millioner kroner i året.

Byrådet fremmer nå forslag om ny designmanual og felles visuell identitet for Oslo kommune. Felles visuell identitet skal styrke Oslo kommune som énaktør. Kommunikasjonen skal fremstå helhetlig og det skal tydelig fremgå hvilke tjenester, tilbud og opplevelser Oslo kommune står bak.Ny designmanual for Oslo kommune skal inneholde maler, visuelle komponenter, designverktøyog mediearkiv for å gi ansatte den hjelpen de trenger for å jobbe med helhetlig og profesjonell visuell kommunikasjon.

Felles visuell identitet for kommunen er basert på bybildet i Oslo. Den består av en ny skrifttype for Oslo, fargepalett hentet fra byen og en Oslologo basert på byvåpenet. Oslologoen skal erstatte kommunens 200 logoer. Det foreslås at Oslo kommunes byvåpen og byflagg fortsatt kan benyttes ved historiske og høytidelige anledninger.Oslo kommunes designmanual skal gjelde for alle virksomheter i Oslo kommune som rettssubjekt, herunder de folkevalgteorgan, etater, bydeler og foretak.

Byrådet avgir saken denne uka, og så skal bystyrets finanskomite innstille overfor bystyret. Kom gjerne med dine innspill.


Kommentarer   

0 #1 Tore Bareksten 18-02-2019 19:30
Dette virtker som nymotens tullball og offentlig pengesløseri av typen Ruter skifter navn hvert 5 år eller sparebanker som slås sammen kaster alt brukbart interiør for å fornye seg. Det gamle bymerket med St Halvard var mer enn godt nok. Når folk reagerte på den nakne kvinnen nederst, så skyldes det at de ikke visste om legendene og den historiske bakgrunnen.

Det er mange byråer som tjener seg rike på å markedsføre bedriftens nye visjon, nye konsept og nye design. Heldigvis er det nok av andre oppgaver en kommune kan bruke penger på.
0 #2 Trude Mette Brovoll 19-02-2019 13:20
Hva skal vi med ny logo? Den nye er grusom, mens den gamle er kjent og kjær.

Legg til kommentar