Annet

1. mai på Youngstorget: Nei til økte forskjeller, budsjettkutt og velferdsprofitører – Stem rødgrønt

1. mai på Youngstorget: Nei til økte forskjeller, budsjettkutt og velferdsprofitører – Stem rødgrønt

Jeg oppfordrer deg til å delta i 1.mai-arrangementene der du bor. 1. mai-arrangementet på Youngstorget starter kl. 11:20 og demonstrasjonstoget går kl. 12:45.

LO i Oslos 1. mai-paroler 2019:

• Nei til økte forskjeller, budsjettkutt og velferdsprofitører – Stem rødgrønt

• Styrk tariffavtalene – Slå tilbake angrepene fra Spekter, Virke og NHO

• Rettferdig omstilling – 100.000 nye klimajobber

• Forby bemanningsbransjen – Start med byggeplassene rundt Oslofjorden

• Ja til folkestyre og faglige rettigheter – Ut av EØS

• Boliger for alle – Bygg ikke-kommersielt – Fjern gjengs husleie

• Ja til Ullevål sykehus – Stopp Gaustad – Bygg ut Aker for hele Groruddalen

• Stans ny kald krig – Forby atomvåpen

• Anerkjenn Palestina – Boikott Israel

• Bekjemp høyreekstremisme og hatefulle ytringer

• Gjenreis AFP, snu pensjonsreformen og styrk folketrygden

• Vi krever likelønn – Nei til forskjellsbehandling

• Hele og faste stillinger – 6 timers dag/30 timers uke for alle

Oslo SVs paroler er:

- Profittfri velferd!

- God og gratis aktivitetsskole til alle 1.- 4. klassinger i hele byen!

- Alle skal ha råd til bolig: En tredje boligsektor.

- Styrk kollektivtrafikken! Ingen skal være avhengig av bil til jobb, skole og barnehage.

- Ei framtid fri for atomvåpen