Annet

Bymisjonen: Vi voksne har sviktet

Bymisjonen: Vi voksne har sviktet

Som ikke-kristen er jeg alltid fascinert av Kirkens Bymisjons aktive samfunnsengasjement.

Korsvandringen i Oslo sentrum hver langfredag er en del av dette engasjementet. Når prosesjonen stoppet opp utenfor Stortinget var f.eks. dette budskapet:

"I fjor var 68 millioner mennesker på flukt i verden. På flukt fra borgerkrig, forfølgelser og miljøkatastrofer. Aldri har så mange mennesker vært på flukt. Mange dør på reisen, for eksempel i sin krevende ferd over havet fra Afrika til Europas kyst. Mange blir utsatt for menneskehandel og lever under ekstreme forhold.Mange får aldri stablet livene sine på bena.Miljøkatastrofene vil øke i omfang. Mange barn og unge er redde for fremtiden sin. Vi voksne har sviktet.

La oss be: Nådige Gud! Jordens sår er dine sår.Hjelp oss å snu før det er for sent! Gud, beskyttalle mennesker på flukt i verden og for dem som kommer til Norge og Oslo. Hjelp oss å skapeen rettferdig og barmhjertig miljø-og flykningpolitikk. Vern om papirløse og asylsøkere i vår by og vårt land, vern ombarn på asylmottak og enslige mindreårige asylsøkere."

Les programheftet,og budskapet på de forskjellige steder man stoppet underveis.